2. marts 2018

Studerende finder smart løsning til affaldssortering i Frederiksberg Kommune

INNOVATIONSKONKURRENCE

21-årige Charlotte Frejlev, som til dagligt læser geografi- og geoinformatik på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet vandt, sammen med tre studerende med forskellig nationalitet, innovationskonkurrencen Smart City Challenge Frederiksberg 2018.

Vinderholdet bestod af Charlotte Frejlev fra IGN (tv), Fakhira Bano Ålborg Universitet i KBH, Patrick Clausen Ålborg Universitet i KBH og Kristine Bezbaile CBS.

Målet med konkurrencen var at finde løsninger på en række af Frederiksberg Kommunes urbane udfordringer, bl.a. inden for kategorien "bæredygtighed og grøn by".

Her gjorde vinderholdet sig bemærket, og havde efter 48 timer et klart forslag til, hvordan kommunen nemt kunne distribuere grønne affaldsposer, til sortering af madaffald, ud til borgerne.  

"Frederiksberg Kommunes oprindelige forslag var, at borgerne skulle hele vejen ned til rådhuset for at hente poser til grønt affald. Vores forslag bygger på, at man rundt om i kommunen installere små anlæg, som minder lidt om en postkasse, hvor folk selv kan hente poser, når de er løbet tør", forklarer 21-årige Charlotte Frejlev, som til dagligt læser geografi- og geoinformatik på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Løsningen er smart fordi den bl.a. bygger på data, som kommunen allerede ligger inde med og et koncept, som kommunen allerede bruger til distribuering af 'hundeposer'. Det betyder, at løsningen har kortere vej fra idé til virkelighed.

"Anlægget er drevet af solceller, som koster under 10 dollars stykket. I anlægget sidder der en sensor, som via geodata og en eksisterende app, viser borgerne, hvor nærmeste anlæg er og giver kommunen besked, når der skal fyldes nye poser i," fortæller Charlotte Frejlev, som ved siden af studiet arbejder som studentermedhjælper i SKATS ejendomsdata-kontor.  

Mangfoldig viden kan løse store problemer

Alle, uanset baggrund, erhverv og uddannelse, havde mulighed for at tilmelde sig konkurrencen. Og der deltog 50 personer med 10 forskellige nationaliteter - og netop mangfoldigheden blandt deltagerne er vigtig for at udvikle gode idéer.  

"Når man læser det samme, har man samme indgang til problemerne. Man får ikke nødvendigvis flere vinkler på samme problem, og det bliver lidt indspist," fortæller Charlotte Frejlev, der var i gruppe med en design-ingeniør, en businessmanager og en softwareprogrammør.  

Prodekan for erhverv- og myndighedssamarbejde på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen, siger;  

"Den største videns-indsprøjtning til samfundet kommer fra de studerende, når de træder ud på arbejdsmarkedet. På SCIENCE har vi godt 10.000 bachelor- og kandidatstuderende, og det er sindssyg god læring for dem, og andre studerende, at deltage i sådan et arrangement. De lærer, at ved at bringe forskellig viden til bordet, bliver de pludselig i stand til at løse væsentlige problemstillinger, som kan tilføre værdi til samfundet."

Vinderholdet bestod af Charlotte Frejlev KU, Patrick Clausen Ålborg Universitet i KBH, Kristine Bezbaile CBS og Fakhira Bano Ålborg Universitet i KBH. Sammen med Frederiksberg Kommune skal de fire nu arbejde videre med idéen bl.a. med bistand fra revisor, advokat, coach, forretningseksperter, IT-designere og andre via SCIENCE Innovation Hub.

Konkurrencen, Smart City Challenge, er arrangeret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE på Københavns Universitet, Frederiksberg Kommune og CBS.  

Læs mere om Smart City Challenge   

Læs mere om SCIENCE Innovation Hub