16. januar 2018

To projekter fra Københavns Universitet med i kapløbet om arkitekturpris

LANDSKABSARKITEKTUR

Den 26. januar afslører Arkitektforeningen København, hvem der løber med arkitektprisen Årets Arne og Årets Lille Arne. Blandt de nominerede er to forskningsprojekter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Forskere i Landskabsarkitektur ved Københavns Universitet bruger uderummet som ”laboratorium”, når de forsker i, hvordan vi skaber bæredygtige, smukke og meningsfulde byrum og landskaber for mennesker. Projekt Bevæg Byen! har sammen med store børn designet et nyt uderum i Sydhavnen og Projekt Københavns Byskov har forvandlet et jorddepot til den første skov i Københavns kommune. Projekterne er nu indstillet til en arkitekturpris, som gives til initiativer, projekter og nytænkende ideer, som har skabt debat eller gjort en forskel for arkitektfaget.


Bevæg Byen sammen med børnene

Projekt Bevæg Byen! er et forskningsprojekt og et co-design initiativ, hvor forskere fra Københavns Universitetet har designet og bygget et nyt uderum sammen med børn fra Ellebjerg Skole. Projektet nomineres for at inddrage byens børn i arkitektur- og designfagets metoder og omsætte lokale ideer til levende byrum i Sydhavnen i København.

Forskerne har arbejdet med to femteklasser der gennem fem måneder har lært om arkitektur og byrum i deres håndværk- og designtimer og udviklet visioner og ideer til deres eget sted. Sammen med forskere og et byggeselskab har børnene været med til at omsætte ideer til design og bygge et nyt uderum på Pios Plæne i Sydhavnen.

Lektor Bettina Lamm fortæller om projektet;

Processen og børnenes ideer har resulteret i et virkelig interessant sted, hvor man under træernes kroner møder en boksepavillon, en tårnhule, et gammelt klaver og nogle gigantiske hængekøjer. Alle installationer er skabt med henblik på at appellere til både bevægelse og til at hænge ud og matcher de drømme de store børn har for deres ”eget sted”.

Projektets forskningsmæssige mål er at afprøve co-design metoder, og afsøge hvordan de kan bidrage til at skabe lokalt forankrede uderum for målgruppen af især store børn. Vi er interesseret i, hvilken betydning det har for den efterfølgende brug at børnene selv har været med til at udvikle stedet, samt hvordan projektet strategisk indgår i den fremadrettede udvikling af bydelen”.

Københavns nye Byskov og landskabslaboratorium

Byskoven nomineres for at give indbyggerne i København et nyt rekreativt udflugtsmål, der giver mulighed for at komme i skoven kun 5 km fra Rådhuspladsen. Byskoven bliver på 14 ha og anlægges på Selinevej på Amager.

Professor Anders Busse Nielsen, der har været rådgivere, og ansvarlige for skovens udformning og indhold fortæller;

”Byskoven forvandler en ’losseplads’ til et udflugtsmål og er blevet meget positivt modtaget af københavnerne. Københavns Universitet får her en unik mulighed for 1:1 test af dynamiske design og driftsmetoder, som fremelsker forskellige kvaliteter i takt med at skoven vokser og borgerne tager den i brug”.

Aftalen med Københavns Kommune sikre et samarbejde omkring praksisnære forsøg og relaterede demonstrations- og undervisningsaktiviteter.

Allerede nu arbejder vi bl.a. med nye naturnære tilgroningsmetoder og vi tester nye arter, der er tilpasset et ændret klima. Vi undersøger blomsterende dækafgrøder, som en del af en bæredygtig- og renholdelsesfri etablering af skoven og vi undersøger design- og driftsløsninger, der forandres over tid i takt med at skoven vokser. Forsøgene indarbejdes i skoven, så de både giver mulighed for forskning og samtidig bidrager til at skabe oplevelser og naturindhold i alle skovens udviklingsfaser”, forklarer Anders Busse Nielsen.

Mere om projekterne

Projekt Bevæg Byen! er skabt med og af forskere og designere fra Københavns Universitet; Bettina Lamm, Anne Wagner og Laura Winge, børn fra Ellebjerg Skole og Byggeselskabet Maj. Projektet er en del af det tværfagligt samarbejde APEN mellem tre forskningsinstitutioner KU, KADK og SDU og er støttet af Områdefornyelsen Sydhavnen, Trygfonden og LOA fonden.

Københavns byskov er et samarbejde mellem Københavns kommune og forskere og designere fra Københavns Universitet; Anders Busse Nielsen, Nané Køllgaard Pedersen. Den nye byskov er en del af Københavns Kommunes ny fællespolitisk plan om, at der i 2025 skal være 100.000 flere træer i København. Halvdelen af træerne plantes i den nye byskov, der kommer til at dække et område på ca. 14 hektar.