18. april 2018

Ud i det blå - på 92 forskellige måder

FRILUFTSLIV

Vi danskere elsker vores vand- og kystområder, viser en ny rapport fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Ifølge rapporten deltager mere end 75 % af den voksne befolkning i vandorienterede friluftsaktiviteter i Danmark – også kaldet Blåt Friluftsliv.

Projekt er støttet af Friluftsrådet og har undersøgt og kortlagt danskernes vandorienterede friluftsaktiviteter.

Ifølge rapporten deltager mere end 77,6 % af den voksne befolkning årligt i vandorienterede friluftsaktiviteter i Danmark. Rapporten viser også, at der er meget stor bredde og diversitet i aktiviteterne - fra passiv nydelse på f.eks. gåture langs vandet til mere aktive aktiviteter som badning/svømning, sejlads, dykning og kitesurfing.

Forskerne bag rapporten har kortlagt hele 92 forskellige typer af vandorienteret friluftsliv, som de har delt op i 16 grupper.
Læs mere i rapporten

Rapporten bygger på data fra to undersøgelser: en repræsentativ undersøgelse af 10.291 voksne danskere (18-80 år) og en crowdsource-baseret undersøgelse af klubber, foreninger m.fl. Undersøgelsen kortlægger, hvor en række ellers små specialiserede aktiviteter foregår og giver det første samlede og detaljerede videngrundlag af Blåt Friluftsliv i Danmark.

Rapporten har til formål at skabe større viden og overblik over de mange forskellige aktiviteter, som danskerne deltager i ved de danske kyster og vandområder samt kortlægger deres geografiske udbredelse”, fortæller seniorforsker Berit C. Kaae, der er en af forskerne bag rapporten. Hun fortsætter;

Rapporten kan være til gavn for både klubber, foreninger, udøvere og planlæggere - der i dag har svært ved at ’stå sammen’ som en fælles sektor - og pege på, hvor friluftsområderne på havet ligger”.

En dokumentation og kortlægning af havfriluftslivet er nemlig en forudsætning for at friluftsliv kan indgå i den havplanlægning, som EU har pålagt sine medlemslande at udarbejde inden 2021, fordi der mange steder sker en intensiv og ukoordineret udnyttelse af hav- og kystområder.

Friluftslivet er imidlertid kun nævnt i den danske havplanlov som en sektor, man ’kan’ tage hensyn til, men ikke nødvendigvis ’skal’ inddrage. Derfor har det været vigtigt at få dokumenteret og kortlagt, hvad Blåt friluftsliv i Danmark dækker over for at give klubber, foreninger, udøvere og planlæggere m.fl., en fælles stemme, så de kan give input til den igangværende Maritime Fysiske Planlægning i Danmark.

Resultaterne er blevet præsenteret for Søfartsstyrelsen, der er planmyndighed for havplanlægningen.

Læs rapporten: Blåt friluftsliv i Danmark