23. september 2019

Brøndsalen på Frederiksberg lægger hus til Landsskabsarkitekternes tredje Afgangsudstilling

LANDSKABSARKITEKTUR

Fredag den 4. oktober åbner Landskabsarkitekternes afgangsudstilling, der udstiller specialeprojekter fra studieåret 2018/2019. Udstillingen løber af stablen for tredje gang og er arrangeret af frivillige kandidatstuderende fra landskabsarkitektur ved Københavns Universitet, der ved siden af specialeskriveriet har fundet tid til at arrangere og videreføre traditionen.

Afgangsudstillingen i 2017 foregik også i Brøndsalen.
Afgangsudstillingen i 2017 foregik også i Brøndsalen. Foto: IGN

Med udstillingen ønsker Landskabsarkitekterne at sætte fokus på deres fag, og årets projekter spænder vidt fra regnvandshåndtering, fremtidssikrede beplantninger, mødet mellem by og industri, landskaber i sociale boligbebyggelser til promenader og havneprojekter i flere forskellige europæiske byer mv.

Ideerne til udstillingen tog form i 2017 blandt kandidatstuderende, fordi de ærgrede sig over, at specialet, som de havde arbejdet intens med i et halv år, kun blev set af ganske få personer. Samtidig undrede de sig over, at specialet ikke havde sin egen udstilling, som ellers er en naturlig ting i mange fag og kurser på vores uddannelse. Det virkede derfor naturligt, at specialet, men i lige så høj grad studiet, skulle have sin egen udstilling”, fortæller Mikkel Eye, der er bland udstillerne i år.

Fredag den 4. oktober åbner udstillingen officielt med taler, og gennem begivenheder i løbet af udstillingsugen skabes en tættere relation mellem studiet og erhvervslivet, bl.a. ved at invitere personer fra brancen til foredrag og debat om emner, der er aktuelle i årets specialeprojekter.

Udstillingen - en vej til ansættelse

Udstillingen er en oplagt lejlighed til at fremvise sine ideer og kompetencer over for branchen og ved flere lejligheder har dette været den direkte årsag til ansættelse på privatejede tegnestuer.

For de nyuddannede er udstillingen uden tvivl et springbræt til at komme ud på arbejdsmarkedet. Der er siden den første udstilling i 2017 hvert år blevet gjort et stort stykke arbejde for at invitere folk fra hele branchen, og yderligere bliver der holdt netværksarrangementer, hvor der er mulighed for at pitche sit speciale. På den måde bliver chancen for at nå ud til en potentielt interesseret arbejdsplads meget højere. Det var tilfældet for mit eget vedkommende, da jeg deltog i udstillingen sidste år. Specialerne bliver set af forskellige i branchen, og kan blive formidlet videre på en arbejdsplads, der i sidste ende kan lede til et job, fortæller Vivica Gardarsson, der sidste år deltog med sit speciale "The Forest City" og nu er ansat på Henning Larsens tegnestue.