25. februar 2019

Nye tal viser, at det danske skovareal ikke øges længere

KLIMA

Danmark har i dag 625.600 ha skov og det betyder at 14,5 pct. af Danmark er dækket af skov. Arealet har været støt stigende siden 1990, hvor skov dækkede 12 pct. af landet.


Nye tal fra Danmarks Skovstatistik, udarbejdet for Miljøstyrelsen af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, viser imidlertid, at denne udvikling er stagneret de seneste 3 år.

Aktuelt ser det ud til at skovrejsning og rydning af skov balancerer.

I Skovprogrammet fra Miljø- og Fødevareministeriet fra 2018 lægges der op til at skovlandskaber i Danmark skal op på 20-25 % af landets areal.

Læs mere

Danmarks Skovstatistik
Danmarks skovstatistik indsamler nøgletal om de danske skove, bygget op om de pan-europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning og følger udviklingen af en lang række faktorer.

Skovprogrammet
Skovprogrammet har til formål at udstikke en kurs for en bæredygtig skovforvaltning, der sikrer god balance mellem benyttelse og beskyttelse og understøtter skovens mange forskellige funktioner.