9. april 2019

Ekstremvejr truer den tropiske savanne

KLIMA

Igennem de sidste årtier har bushen ædt sig ind på de store områder med græsser på den tropiske savanne. Disse ”bushangreb” finder sted i savanneområder over hele kloden, men er særligt udtalt i det sydlige Afrika, hvor ca. 2 mia. mennesker er afhængige af landbrug og jagt. Forskere fra Instituttet for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, har fundet en mulig forklaring ved at studere nedbørsdata fra satellitter.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bush_encroachment_in_Namibia#/media/File:JLP_2323-2.jpg

Hvorfor angriber bushen?

Vi har fundet en mulig forklaring på hvorfor bushen breder sig”, siger Rasmus Fensholt, der er professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, og fortsætter;

Vi har udnyttet den hurtige udvikling indenfor satellitsystemer til at overvåge ændringer af globale savanneområder. De nye data viser, at de områder, der oplever hyppigere ​og kraftigere nedbør er sammenfaldende med de områder, hvor bushen angriber. Denne sammenhæng er blevet påvist af andre forskere på et par udvalgte forsøgsområder, men vi har ved hjælp af tidsserier af forskellige typer satellitbilleder påvist denne sammenhæng for globale savanneområder”.

Skrøbelige økosystemer

Økosystemerne på den tropiske savanne er et fint samspil mellem ​​træer, buske og græsser, som reguleres af regn, brande og græsning fra dyreliv. Sker der en påvirkning af dette økosystem, kan det få betydning for udbredelsen af den ene art på bekostning af den anden.

Græsser er følsomme over for ekstrem regn og lange perioder med tørke, fordi dets rødder ikke når ret dybt ned i jorden. Træer og buske derimod, har dybere rødder og kan udnytte det til at få adgang til vandet og dermed kan de udkonkurrere græsset.

De store ændringer i vegetationen på den tropiske savanne er en stor trussel for mange mennesker, fordi det især påvirker landbrug og dyreliv. Når græs bliver til buske og træer truer det husdyrenes foder og samtidig de mange vilde dyr i savanneområderne. Bushangreb er særligt udtalt i det sydlige Afrika, hvor ca. 2 mia. mennesker er afhængige af landbrug og jagt.

Mere ekstremvejr baner vej for træer og buske

I de senere år har en udbredt hypotese bland forskere gået på, at den øgede CO2-koncentration i atmosfæren kan få træer til at vokse hurtigere på bekostning af græsset, men dette er ikke fuldt ud i stand til at forklare de ændringer, man ser i mange dele af den tropiske savanne.

Vores resultater udelukker ikke muligheden for en CO2-effekt, men de globale data peger på, at træer, buske og græs på den tropiske savanne i højere grad påvirkes af mere nedbør, mere ekstreme nedbørshændelser og flere regnfulde dage som følge af klimaforandringer”, forklarer Rasmus Fensholt.

Ud fra et bredere klimaperspektiv vil den stigende hyppighed af vejrfænomener som La Niña / El Niño medføre hyppigere ​​og kraftigere nedbørsperioder og tørke, som skaber bedre forhold for træer og buske på Savannen. Det vil påvirke savannens økosystem og biodiversitet i negativ retning, men samtidig vil flere træer og buske betyde større optage af CO2, og det kan hjælpe med at mindske vores CO2-udslip.

Læs

Zhang, W., Brandt, M., Penuelas, J., Guichard, F., Tong, X., Tian, F. & Fensholt, R. (2019). Ecosystem structural changes controlled by altered rainfall climatology in tropical savannas. Nature Communications, 10, 671. https://www.nature.com/articles/s41467-019-08602-6