28. februar 2019

EU's Klimaregulering skal fremover indeholde tal for udledning og optag af C02 fra jord og skov

KLIMA

Som opfølgning på Parisaftalen fra 2015, skal hvert EU-medlemsland aflevere en Forest Accounting Plan - et slags budget over, hvor meget man forventer at skovene optager og udleder af CO2 i perioden fra 2021-2030. Det er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, der har udarbejdet budgettet for Energi, Forsynings og Klimaministeriet.

I rapporten har forskerne beregnet den forventede udvikling frem til 2030 ved at tage udgangspunkt i udvikling i de danske skoves kulstoflagre fra 2000 – 2010. Samlet er der udsving over tid, men forskerne forventer et lille årligt fald under 1 % frem til 2035 og derefter en lille stigning. Det er altså meget små relative ændringer man forventer sammenlignet med skovenes samlede kulstoflager som er på 150.000 kT CO2.

Det endelige regnskab, vi afleverer til EU, vil være påvirket af forskellige faktorer, som man ikke kender på nuværende tidspunkt, og vil indeholde evt. afvigelser fra budgettet. Nogle faktorer, der kan spille ind på regnskabet er:

  • Klimaændringer som f.eks. tørre somre, der får træerne til at vokse mindre
  • Hvordan forvaltes skovene? Bliver de tættere eller mere åbne?
  • Hvordan træet bliver udnyttet? Bliver det brugt til bygning af klimavenlige huse i stedet for beton; bliver det brugt til erstatning af kul; eller bliver det sendt ud af landet?

Rapporten er tilgængelig her

Læs mere om hele Danmarks klimapolitik i EU her