19. november 2019

Flere penge til forskning i Afrikas ukendte kulstoflagre

Klima

Martin Stefan Brandt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning forsker i Afrikas ukendte kulstoflagre. Til at forfølge sine originale idéer og banebrydende forskning har han netop modtaget en Sapere Aude bevilling på over 6. millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Martin Stefan Brandt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Afrikas ukendte kulstoflagre

En stor del af Afrikas træer findes uden for egentlige skove i landbrugsområder og bynære områder. Disse træer spiller en væsentlig rolle for mennesker og dyr, og de udgør et væsentligt, men relativt ukendt kulstoflager. Projektet vil bl.a. undersøge, hvad forekomsten af træer/buske betyder for befolkningens helbredstilstand.

Martin Stefan Brandt vil benytte kunstig intelligens til at analysere meget store mængder af satellitdata med høj rumlig opløsning til at kortlægge individuelle træer og buske uden for skove i Afrika og beskrive de enkelte træers fysiske karakteristika.

"Takket være bevillingen kan jeg bygge videre på min forskning ved at ansætte folk og købe det udstyr, jeg behøver for at krydse den næste forskningsmæssige barriere,” siger Martin Stefan Brandt.

Resultaterne vil blive offentligt tilgængelige i form af en database (indeholdende data for milliarder af individuelle træer/buske), som forventes at ville ændre vores forståelse af træers roller, især i Afrikas tørre områder, og som vil kunne danne basis for overvågning af udviklingen i trædækket og for nationale politikker og planlægning.