3. juli 2019

Forskere, kommuner og borgere planlægger fremtidens Landskaber

PLANLÆGNING

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har, sammen med forskellige interessenter, offentlige som private, gennem godt 4 år gennemført 12 konkrete planlægningsprojekter i det åbne land. Projekterne er nu samlet i bogen Fremtidens Landskaber - visioner og planer for det åbne land.

Bogen Fremtidens LandskaberBogen giver bud på, hvordan vi får sat indretningen af fremtidens landskaber på dagsordenen. Den henvender sig til både planlæggere og forvaltere af vore kulturlandskaber og den brede skare af organisationsfolk, ejere og brugere som til daglig er optaget af landskabernes beskyttelse og benyttelse.

Med udgangspunkt i 12 projekter fra forskellige steder i Danmark giver bogen inspiration til fremtidens planlægning i det åbne land. Bogen rummer desuden tilbageblik på fortidens landskaber og de planer og visioner, der har medvirket til deres udvikling. 

Nye krav til planlægningen

De danske landskaber ændrer sig hastigt – dels som konsekvens af landbrugets og skovbrugets udvikling, dels fordi bosætning, friluftsliv, turisme, naturforvaltning, klimatilpasning og vandressourceforvaltning har fået større betydning. Dette skaber pres på arealanvendelsen og udfordringer for det åbne lands planlægning.

Hvor landskabet altid har været en vigtig faktor for jordbrugets udvikling, er det i stigende grad også en faktor for den bredere udvikling af det åbne land. Det stiller nye krav til planlægningen

Projektet kom i stand, fordi forskerne og kommunale planlæggere oplevede et behov for at forny planlægningen af det åbne land, der er mere helheds- og forandringsorienteret.

"Når man skal planlægge i det åbne land, er det nødvendigt at være på forkant med udviklingen og fokusere på helheden og i langt højere grad end tilfældet oftest er i dag involverer forskellige interessenter i planlægningen. Det er vigtigt, at de forskellige interessenter sammen håndtere de komplicerede udfordringer og sætter gang i forandringer. Kommuneplanen er ikke nok, hvis man vil forandre landskabet", forklarer Lone Søderkvist Kristensen, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og en af forskerene bag projektet.

12 meget forskellige projekter

Forløbet, indhold og resultater fra de 12 projekter beskrives detaljeret i bogens fire centrale kapitler om henholdsvis: Samarbejdsdreven planlægning i det åbne land, Det intensive produktionslandskab, Fritids- og bosætningsdrevne landskaber og Naturen og kulturhistoriens plads i landskabet. De 12 projekter er meget forskellige og omfatter:

• Lokal vildtforvaltning (Danmarks Jægerforbund, Vestjylland)
• Borgerinvolvering i bynær skovrejsning og -forvaltning (Odense)
• Samarbejdsdreven naturplejeplanlægning (Odsherred)
• Udviklingsstrategier for konkrete landskaber (Mors, Skive, Frederikssund, Lolland og Bornholm)
• Strategi for ny naturpark (Viborg) og bynære naturområder (Ringsted)
• Vindmølleplanlægning i godslandskaber (Guldborgsund)
• Nye principper for kommunal planlægning i det åbne land (Jammerbugt)

Bogen kan købes her

Vandreudstilling om danske landskaber på tur i 2019 og 2020

I 2019 og 2020 drager vandreudstillingen Fortidens og Fremtidens Landskaber på tur rundt i Danmark. Udstillingen besøger flere af de kommuner, der har deltaget i Fremtidens Landskaber og kan bl.a. ses i Jammerbugt-, Skive- og Mors Kommune og på Bornholm.

På udstillingen kan du følge landskabets udvikling: fra de store omvæltninger i forbindelse med landboreformerne og helt ind i fremtiden. Du kan få mere at vide om, hvad og hvem der skaber forandringerne i landskabet, hvem der bestemmer over landskabet i dag og i fremtiden og hvordan du selv kan være med til at forandre landskabet.

Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Øhavsmuseet i Faaborg, Collective Impact og Københavns Universitet.
Projektet, bogen og udstillingen er støttet af Realdania, Nordea-fonden, Udlodningsmidler til friluftsliv og 15. juni Fonden.

Om bogens redaktører

Lone Søderkvist Kristensen er lektor i landskabsforvaltning og det åbne lands planlægning. Hendes forskning og undervisning centrerer sig om det åbne lands planlægning med fokus på samarbejdsdreven og multifunktionel anvendelse af landskabet.

Jørgen Primdahl er professor i det åbne lands planlægning. Hans forskning handler især om forholdet mellem udvikling og regulering af det åbne land og om landskabet som skæringfeltet mellem det lokale liv og den praktiske forvaltning på den ene side og den offentlige regulering på den anden.

Kamilla Hansen Møller er uddannet geograf og arbejder som specialkonsulent. Hun har gennem årene koordineret flere projekter med fokus på planlægning og udvikling af byer og det åbne land.