24. maj 2019

Geograf Laura Vang Rasmussen fra IGN er optaget i Det Unge Akademi

DET UNGE AKADEMI

Adjunkt Laura Vang Rasmussen fra sektion for geografi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltninger er sammen med 8 andre unge forskere netop blevet optaget som medlem af Det Unge Akademi. Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Akademiet har 40 medlemmer fra alle videnskabelige områder.

Laura Vang Rasmussen er geograf og forsker i, hvordan landskabsændringer i lavindkomstlande påvirker økosystemerne og dermed menneskers levevilkår. Hun undersøger konsekvenserne af, at der hvert år ryddes 5 mio. ha skov på globalt plan, hvilket især skyldes et hastigt voksende landbrugsareal.

”Skovene overses desværre ofte i forskellige strategier for fødevaresikkerhed, som ensidigt fokuserer på landbrugsproduktion af flere og flere fødevarer. Men skovene leverer næringsrige fødevarer fra både planter og dyr og kan være en vigtig kilde til mineraler og vitaminer. Jeg forsøger at forstå, hvordan den stigende landbrugsproduktion og skovrydning i Afrika påvirker lokalbefolkningens fødevaresikkerhed og levevilkår”, forklarer Laura Vang Rasmussen.

Hun er meget fascineret af den komplekse problemstilling, og på at udvikle konkrete løsningsforslag til, hvordan vi kan forbedre levevilkår for lokalbefolkningen uden at forringe økosystemer. Hun forklarer;

”Udviklingen af løsningsforslag kræver, at vi kender årsagssammenhænge mellem landskabsændringer og ændringer i levevilkår og økosystemer. At identificere disse sammenhænge er min primære motivation".

Derfor er hun meget optaget af at integrere geografi med andre fagdiscipliner, da det er absolut nødvendighed for at komme med løsningsforslag til en af klodens store komplekse udfordringer: nemlig, hvordan vi opnår fødevaresikkerhed og forbedret ernæring for de 800 millioner mennesker, som er ramt af underernæring - uden at det forringer klodens økosystemer.

Formidling af forskning er vigtig

Laura Vang Rasmussen er meget optaget af forskningsformidling, og har tidligere været engageret i en række aktiviteter med det formål at formidle sin forskning til offentligheden, gymnasieelever, beslutningstagere mfl. Størstedelen af hendes forskning er f.eks. drevet af, at det skal være brugbart for beslutningstagere, og hun forsøger derfor at inkludere dem så tidligt som muligt i forskningsprocessen.

Hun håber, at Det Unge Akademi vil videreudvikle hendes formidlingsevner, og at hun samtidig kan bidrage til at sætte øget fokus på vigtigheden af forskningsformidling i Danmark.

Læs mere

Det Unge Akademi - Om Laura Vang Rasmussen
Det Unge Akademi - Nye medlemmer 2019
Laura Vang Rasmussens publikationer

Om Det Unge Akademi

Det Unge Akademi (DUA) er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Akademiets medlemmer udgøres af 40 yngre forskere fra alle videnskabelige områder.

Medlemmerne er alle markante profiler med stærke international erfaring og interessante syn på forskning og samfund. Medlemmerne tildeles et femårigt medlemskab, og der optages otte nye medlemmer hvert år.

Formålet med Det Unge Akademi er at styrke grundforskning og den tværfaglige udveksling, bygge bro mellem videnskab og samfund - og give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.