15. august 2019

IGN omsætter viden til handling på fagudstillingen Have & Landskab 19

UDSTILLING

Have & Landskab er Danmarks største fagudstilling for den grønne branche med 265 udstillere. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning bruger udstillingen til at vise, hvordan viden kan omsættes til handling inden for klimatilpasning, etablering af bevoksninger, fornyelse af kirkegårde og via uddannelse og efteruddannelse. IGN er desuden medarrangør

Marina Bergen Jensen snakker med besøgende fagfolk på HL17 om LAR-løsninger, der også styrker den biologiske mangfoldighed. Foto: Iben M. Thomsen

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet er med, når op mod 12.000 fagfolk fra den grønne branche mødes til fagudstillingen Have & Landskab den 28.-30. august i Slagelse. Forskerne formidler resultater fra praksisnære projekter, og studielederne står klar til at præsentere mulighederne for uddannelse og efteruddannelse. Målet er masser af dialog med de besøgende.

Mulighed for dialog

Professor Marina Bergen Jensen fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning er en af dem, der flere gange har brugt udstillingen til at vise nye metoder inden for klimatilpasning. "Have & Landskab er alle tiders mulighed for at komme i dialog med dem, der skal bruge vores forskning til at skabe attraktive byrum og grønne områder. Her møder vi mange nysgerrig fagfolk på én gang. De får ny viden med hjem, og vi får nyttige tilbagemeldinger til det videre arbejde," fortæller hun.

LAR med merværdi

På årets udstilling præsenterer Marina Bergen Jensen en helt ny Grøn Klimaskærm, der på en gang fordamper tagvand og dæmper støj. Skærmen er udviklet af IGN i samarbejde med Teknologisk Institut. Den første ca. 80 meter lange skærm sættes netop nu op ved en bebyggelse på den meget befærdede vej Folehaven i København.

Buske og kirkegårde

Andre temaer er buskplantninger og kirkegårde. Ph.d.-studerende Marie Schnell præsenterer de seneste resultater fra det store forsøg med buskplantninger, der blev etableret på udstillingsarealet i 2017. Seniorkonsulent Jan Støvring viser, hvordan man kan forny kirkegårdene som begravelsespladser og grønne anlæg. Grundlaget er en eksempelsamling, som IGN netop har udgivet.

De grønne uddannelser

Udstillingen giver også mulighed for at snakke med aftagerne af IGN’s mange kursus- og uddannelsestilbud. Hele paletten er med – fra tilbud til de nye i branchen til efteruddannelse af de erfarne. "Både skov- og naturtekniker, natur- og kulturformidler, skov- og landskabsingeniør, have- og parkingeniør er praktiske og praksisorienterede uddannelser, som branchen har brug for. På Have & Landskab møder vi både potentielle studerende og får kontakt til nye praktikværter," fremhæver uddannelseschef Rasmus Brodersen fra Skovskolen.

Skov- og Naturteknikerelever præsenterer deres uddannelse over en kop bålkaffe på HL17. Foto: Iben M. Thomsen

Ekstra fokus på efteruddannelse

Med udsigten til et langt arbejdsliv er der også løbende behov for at forny viden og færdigheder. "Vi sætter ekstra fokus på mulighederne ved at vise træklatring og udlodde tre præmier. De heldige vindere kan deltage i et modul på en af vores tre efteruddannelser, der alle præsenteres på standen," fortæller Rasmus Brodersen.

Parkdiplom kombinerer organisation, forvaltning og projektledelse med grøn faglighed og er for alle med en kortere eller længere videregående uddannelse. Regnvandskonsulent er efteruddannelse for praktikere, der arbejder med konkrete løsninger på klimaområdet. Udbydes sammen med Teknologisk Institut. AMU er helt praktisk efteruddannelse til håndværkere af alle slags, der arbejder i skov, natur eller park.

Om udstillingen

Have & Landskab er den grønne branches egen fagudstilling. 265 udstillere viser planter, materialer, maskiner, rådgivning og meget andet til etablering og drift af byrum og grønne områder.

IGN holder til på stand C013 i Parken midt i udstillingsområdet. Der er gratis adgang, men man skal printe en billet på forhånd. Udstillingen arrangeres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,

Danske Anlægsgartnere, Danske Planteskoler og Maskinleverandørerne – Park, Vej & Anlæg. Den finder sted i ulige årstal ved ZBC/Landbrugs- og Gartnerskolen i Slagelse.

Hent gratis billet