16. december 2019

Langtidsholdbart træ uden miljøproblemer er målet i nyt projekt

MILJØ

Et mere miljøvenligt alternativ til trykimprægneret og tropisk træ. Det er hvad Emil Thybring fra IGN og Maria Fredriksson fra Lunds Universitet håber deres forskning fører til.

Langtidsholdbart træ uden miljøproblemer er målet i nyt projekt
Et mere miljøvenligt alternativ til trykimprægneret og tropisk træ. Det er hvad Emil Thybring fra IGN og Maria Fredriksson fra Lunds Universitet håber deres forskning fører til. Foto: Chunxiao Gong, Københavns Universitet.

Træ er et byggemateriale med en meget lang holdbarhed, når det er tørt. I et fugtigt miljø bliver træ dog til et levested for rådsvampe, der fortærer de celler som træet er opbygget af.

I dag behandles træprodukter på forskellig vis for at det skal holde i lang tid udendørs i fugtigt vejr. Den mest almindelige behandling er trykimprægnering.

"I de senere år er flere og flere kemiske stoffer til trykimprægnering blevet forbudt eller deres brug er begrænset af hensyn til miljøet og menneskers sundhed. Derfor er der brug for alternativer som også beskytter træet i meget fugtige miljøer," siger Maria Fredriksson, forsker i bygningsmaterialer ved Lunds Universitet.

Mange tropiske træarter er naturligt modstandsdygtige over for angreb af rådsvamp, men tropisk træ hentes ikke altid fra bæredygtigt skovbrug. Derudover er træet hentet langvejs fra.

Sammen med Emil Thybring, forsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, håber Maria Fredriksson at kunne hjælpe med at løse problemet. I et nystartet projekt studerer de alternative, miljøvenlige metoder til at beskytte træet mod rådsvampe. Træ behandlet med disse metoder kaldes for ”modificeret træ”, og der findes allerede flere typer modificeret træ på markedet. Modificeret træ er dog typisk dyrt og har derfor ikke endnu fået større kommerciel succes.

På begge sider af Øresund har de to forskere adgang til en kombination af instrumenter og teknikker, der ikke findes noget andet sted. Med disse kan de studere træet på nano- og mikro-skala, og dermed se hvorhenne fugten er i både ubehandlet og modificeret træ, når det udsættes for fugtigt miljø.

"Vi ved at vand spiller en nøglerolle i nedbrydningen af træ. Men vi ved ikke helt på hvilken måde. Derfor vil vi undersøge, hvordan vand og træ interagerer. Den viden vi dermed opnår vil forbedre muligheden for optimere kendte teknologier til at modificere træ. Derudover vil det på sigt kunne lede til bedre og billigere træprodukter til brug i fugtigt miljø", siger Maria Fredriksson.

En af de behandlingsmetoder som Maria Fredriksson og Emil Thybring vil undersøge nærmere hedder acetylering. Det er en kendt teknologi, hvor varm eddikesyre presses ind i træet og reagerer kemisk. Herved kan træet ikke suge så meget fugt, og det behandlede træ får en meget lang holdbarhed selv i meget fugtige miljøer. Teknikken er kommercielt tilgængelig, men dyr.

"Derudover anvender man nåletræ fra New Zealand til at producere acetyleret træ, fordi det er nemmere at behandle end nordiske træarter. Men vi ser dog helst at teknikken kan anvendes på nordiske træarter, så vi kan undgå at transportere træ halvvejs rundt om Jorden for at behandle det",  fortæller Emil Thybring.

Acetyleret træ er et godt materiale at undersøge for at forstå, hvordan modificering kan give træ en lang holdbarhed, ifølge Emil Thybring.

"Kemisk er acetylering en meget simpel proces, som vi ved af erfaring giver en rigtig god holdbarhed. Så resultatet af vores forskning behøver ikke nødvendigvis at føre til en forbedret acetyleringsproces, men snarere en helt grundlæggende forståelse af, hvilke egenskaber ved træet, der giver en lang holdbarhed.

Projektet vil også undersøge træ, der behandles ved høj temperatur, også kaldet varmebehandlet træ. Denne teknik giver også en lang holdbarhed, men den gør samtidig træet sprødere. Derfor anvendes varmebehandlet træ kun til facader og andre bygningsdele, der ikke skal bære store laster.

Projektet forventes at løbe i tre år. Til den tid er forskerne forhåbentlig blevet klogere på, hvordan man stopper rådsvampenes appetit på træ.

Forskningsprojektet finansieres af Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak og det offentlige, svenske forskningsprogram Formas. Projektet foregår i samarbejde med den danske virksomhed Wood Treatment Technology.

Træ i tal

6,5 millioner kubikmeter trykimprægneret træ produceres hvert år i EU, mens der importeres 1,3 millioner kubikmeter tropisk træ.

0,8 millioner kubikmeter modificeret træ produceres hvert år i EU, hvordan varmebehandlet træ udgør langt størstedelen. Varmebehandlet er 2-4 gange dyrere end trykimprægneret træ, mens acetyleret træ er cirka 8 gange så dyrt.

Byggebranchen står i EU for omkring 40 pct. af samfundets CO2-udledninger, hvoraf en tredjedel kommer fra produktion af bygningsmaterialer.