28. august 2019

Når skovene ryddes, så forsvinder livsgrundlaget for verdens allerfattigste

Miljø

Når skovene ryddes så forsvinder både planter og dyr, som er vigtige kilder til mineraler og vitaminer for nogle af verdens allerfattigste. En bevilling på 10,8 mio. kroner, fra European Research Council (ERC), gør det muligt for forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet at kortlægge, hvordan tabet af skov påvirker lokalbefolkningernes fødevaresikkerhed og levevilkår.

Foto: Center for International Forestry Research. https://www.flickr.com/people/cifor/

Skove overses i strategier for fødevaresikkerhed

Hvert år forsvinder ca. 5 mio. ha skov på globalt plan, hvilket især skyldes et hastigt voksende landbrugsareal. Men skovene huser næringsrige fødevarer fra både planter og dyr, og de kan derfor være af afgørende betydning for forsyning af vigtige mineraler og vitaminer. Skove overses dog ofte i de forskellige strategier for fødevaresikkerhed fortæller adjunkt Laura Vang Rasmussen.

Strategierne fokuserer typisk ensidigt på landbrugets produktion af stadigt flere fødevarer og kalorier fremfor kvaliteten, herunder diversiteten, af rurale befolkningsgruppers fødevareindtag.

Laura Vang Rasmussen har modtaget en bevilling på 10,8 mio. kroner fra European Research Council (ERC) til at kortlægge, hvordan tab af skov samt ændringer i fordelingen af skov i landskabet påvirker lokalbefolkningers fødevaresikkerhed og levevilkår.

Nødvendigt at integrere fagområder

En særlig udfordring ved den type forskning som Laura og hendes kollegaer arbejder med, er at konsekvenserne af landbrugs-ekspansion/skovrydning for fødevaresikkerhed, fattigdom, og økosystemer hidtil har været tænkt som adskilte fagområder varetaget af henholdsvis ernæringsforskere, økonomer og biologer – til trods for et åbenlyst samspil mellem disse aspekter.

Med ERC bevillingen har vi nu en mulighed for at integrere disse fagområder og det er en absolut nødvendighed, hvis vi skal identificere løsningsforslag til en af klodens store udfordringer, nemlig hvordan vi opnår fødevaresikkerhed og forbedret ernæring for de 800 millioner mennesker, som pt. er ramt af underernæring - uden at det forringer klodens økosystemer, siger Laura Vang Rasmussen.

Læs pressemeddelelsen fra ERC

Om ERC

ERC's mission er at opmuntre til forskning af højeste kvalitet i Europa gennem finansiering og støtte til forskerdreven grænseforskning på tværs af alle områder på grundlag af videnskabelig ekspertise.