3. juni 2020

Arktisk Station i Grønland skal moderniseres for at skabe bedre rammer for polarforskningen

POLARFORSKNING

Arktisk Station har siden 1906 fungeret som udgangspunkt for polarforskningen i Disko Bugt. Stationen ejes af Københavns Universitet og trænger til en modernisering, bedre laboratoriefaciliteter og en udvidelse af kapaciteten fra 26 til 40 sengepladser. Ombygningen starter i september 2020, og det forventes at Arktisk Station næste sommeren kan byde forskerne velkommen i nye og forbedrede lokaler.

Arktisk Station på Diskoøen, Grønland
Arktisk Station på Diskoøen, Grønland. Foto: Bo Elberling, Københavns Universitet.

Arktisk Station er en forskningsstation, som særligt anvendes af naturvidenskabelige forskere, når de skal foretage feltundersøgelser i forbindelse med deres forskning. Forskningsstationer som Arktisk Station findes i områder af forskningsmæssig interesse. Her kan forskerne bo og bruge faciliteterne som udgangspunkt for deres feltundersøgelser og laboratoriearbejde.

Arktisk Station var blandt de første forskningsstationer i hele det arktiske område. Den blev anlagt i årene 1905-6 på Annakkussarfik (Østerlien) lige uden for byen Qeqertarsuaq på Diskoøen af den danske botaniker Morten Porsild. Området omkring Arktisk Station er fredet med henblik på de forskningsmæssige interesser. Her finder man blandt andet en stor del af Grønlands plantearter inden for et meget lille område. Polarforskningen, og herunder også forskningen ved Arktisk Station, er i de seneste år vokset betydeligt, blandt andet som følge af den øgede fokus på de menneskeskabte klimaændringer og deres indflydelse på den arktiske natur og de arktiske samfund.