15. april 2020

Bolette Badsberg Jensen modtager prisen “Outstanding Student Presentation Award” ved American Geophysical Union’s møde

HYDROLOGI

Geofysiker Bolette Badsberg Jensen arbejder med at udvikle en ny metode, der kan beskytte vores drikkevand mod forurening. Hun er i gang med en erhvervs-Ph.d. hos Region Hovedstaden i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Orbicon | wsp og Århus Universitet. Projektet er desuden finansieret af Innovationsfonden.

Ny metode kan sikre rent drikkevand

Bolette Badsberg Jensen arbejder med at udvikle en ny metode, der kan beskytte vores drikkevand mod forurening og reducere regionens omkostninger til undersøgelser af forurenede grunde. Ved hjælp af georadar undersøger hun geologien på de forurenede grunde og kortlægger spredningsvejen for jord- og grundvandsforurening.

Når man i dag undersøger en forurenet grund, laver man typisk en del boringer for at undersøge mængden og udbredelsen af forureningen samt geologien på grunden. Disse punktvise målinger danner udgangspunkt for at opstille en model for geologien og forureningen på grunden. Men ofte har man også brug for at kende geologien mellem boringerne for at kunne redegøre for, hvorfor forureningen opfører sig som den gør. Hvad sker der mellem to boringer, der typisk er en 6-8 meter fra hinanden, hvor løber forureningen hen?

Geofysiker Bolette Badsberg Jensen
Geofysiker Bolette Badsberg Jensen modtager prisen Outstanding Student Presentation Award, fra American Geophysical Union.

Bolette Badsberg Jensen forklarer;
”For at kvalificere disse punktvise målinger af geologien, og afdække de mulige spredningsveje for forureningen, primært sandstrukturer, mellem boringerne, så benytter jeg georadar. Mellem to borehuller sendes elektromagnetiske signaler, som undervejs bevæger sig igennem ler og sand, og fordi signalet reagerer forskelligt på disse forhold, kan man ved at undersøge det signal vi modtager, kortlægge geologien mellem boringerne”. 

Denne viden er vigtig for Region Hovedstaden, da de hermed kan øge sikkerheden i deres risikovurderinger og beslutninger vedrørende forurenede grunde og på sigt reducere omkostningerne til disse undersøgelser.

Algoritme der sparer regionen tid og ressourcer

Når man foretager undersøgelser med georadar, resulterer det i en masse data, der skal behandles i en computer. Disse computerberegninger er meget tidskrævende, og derfor har Bolette udviklet en algoritme, der kan lave beregningerne meget hurtigere.

”Jeg har udviklet en metode, der ser på signalstyrkedata. Det vil sige, at jeg undersøger amplituden i de signaler, der kommer fra georadaren. Metoden tager udgangspunkt i en forsimplet model, og jeg introducerer derfor en del fejl i beregningerne. Ved at estimere statistikken for disse fejl og tage den med i mine beregninger, kan jeg korrigere for langt de fleste fejl. På den måde giver min metode næsten lige så gode modeller som de meget tidskrævende metoder, men er meget hurtigere”.

Hendes ønske er på længere sigt, at kunne skabe en database, der indeholder fejlkorrektioner for typiske geologier i Region Hovedstaden, så man nemt og hurtigt kan få detaljeret viden om geologien på lige præcis den forurenede grund, man undersøger.

I december deltog Bolette Badsberg Jensen på American Geophysical Union’s Fall Meeting, hvor hun præsenterede sin forskning over for et dommerpanel. I slutningen af februar i år blev vinderne så offentliggjort og Bolette Badsberg Jensens navn var på listen.

Om konferencen og prisen

Prisen Outstanding Student Presentation Award (OSPA) tildeles bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende for deres posters eller mundtlige fremlæggelse og deltagerne modtager værdifuld feedback om deres forsknings- og præsentationsevner, som kan hjælpe dem i deres videre karriere. Præsentationerne gennemgås og scores af frivillige dommere og typisk bliver kun 2-5 pct. af de deltagende studerende tildelt en OSPA pris.
 
American Geophysical Union (AGU) blev oprettet i 1919 af National Research Council og er en international videnskabelig forening med 60.000 medlemmer i 137 lande. Formålet er at fremme læring og samarbejde om emner, der forbedrer perspektiver på tværs af geo- og rumvindeskab.

AGU Fall Meeting er den største internationale konference i verden indenfor geo- og rumvindeskab og på det seneste møde deltog ca. 28.500 forskere fra mere end 100 lande.

Se vinderlisten på AGU’s hjemmeside