1. december 2020

Første certificerede målestation for drivhusgaser i Danmark drives af IGN

klima

Danmark har fået sin første certificerede målestation til måling af drivhusgasudveksling mellem jordoverfladen og atmosfæren. Målestationen, der ligger ved Voulundgård, mellem Brande og Ikast i Midtjylland drives af IGN og er en del af den Europæiske forskningsinfrastruktur ICOS. ICOS har til opgave at levere ensartede målinger af CO2 og andre drivhusgasser i høj kvalitet, som kan bruges af forskere og myndigheder i hele EU.

En målestation ved Voulundgård, mellem Brande og Ikast i Midtjylland, er som den første i Danmark blevet certificeret til måling af drivhusgasudveksling. Foto: Thomas Friborg.

Stationen ved Voulundgård har været drevet af IGN siden 2008, som en del af HOBE projektet. Stationen måler CO2- koncentrationen og udveksling over konventionelt drevne landbrugsarealer, hvor der de sidste år har været dyrket byg og kartofler.

Ved hjælp af en bevilling fra Nationalt Udvalg for Forskningsinfra-struktur (NUFI) er stationen nu blevet certificeret i den bedste klasse af ICOS. ICOS står for Integrated Carbon Observation System og er en forskningsinfra- truktur med omk. 150 stationer rundt om i Europa.

Stationen ved Voulundgård er den første af fem stationer i Danmark, som certificeres til dette formål, og den kan dermed bidrage til det netværk af målestationer i Europa, som er samlet i ICOS

”Målingerne hjælper forskere med at overvåge drivhusgasudledninger på europæisk plan, og de gør os i stand til at levere en vigtig brik til landbrugets klimaregnskab. Data benyttes af forskellige statslige- og internationale organisationer, så de kan træffe beslutninger om foranstaltninger, der kan afbøde konsekvenserne af klimaforandringer”, forklarer Thomas Friborg, der er lektor og viceinstitutleder for forskning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Data fra netværket er tilgængelige for alle interesserede gennem hjemmesiden https://www.icos-cp.eu/.

Læs mere

https://www.icos-cp.eu/

Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/forskningsinfrastruktur