4. september 2020

Geograf modtager godt 1.7 mio. Euro i et ERC Starting Grant

klima

Geograf Martin Brandt modtager godt 1.7 mio. EURO til projektet TOFDRY - Trees outside forests in global drylands. Projektet vil kortlægge træ- og busk-vegetation uden for egentlige skovområdet i de tørre regioner på global plan.


Tørre områder (drylands) dækker ca. 65 millioner km² af  Jordens overflade. Her vokser træer og buske, som udgør en ukendt faktor inden for den terrestrisk forskning. Forekomsten af enkeltstående træer/buske i tørre områder har været et underprioriteret forskningsområde, idet forskningen hidtil hovedsageligt har fokuseret på skove (og afskovning). 

I projektet vil vi registrere hvert enkelt træ og busk og - så vidt der er muligt - dets størrelse og biomasse/kulstofindhold. Denne registrering vil gøre det muligt at analysere, hvilke faktorer, natur- såvel som samfundsmæssige, der bestemmer deres forekomst og hvilke funktioner de har, for økosystemerne, for den lokale befolkning og for klimaet. 

Denne globalt dækkende registrering vil på sigt kunne danne basis for en løbende overvågning, der vil kunne kaste lys på samspillet mellem mennesker, klima og træer i klodens tørre områder.

Kortlægningen vil være baseret på anvendelse af massive mængder af satellitbilleder med en opløsning på under 1 m, og vil derfor kræve udvikling af nye metoder og stor regnekraft. Der vil blive anvendt 'deep learning' metoder, og projektet vil ske i samarbejde med datalogiske forskningsmiljøer. 

Emner