3. juni 2020

Junior-Geologerne – ny webside skal gøre de unge dygtige til geologi

Geologi

Junior-Geologerne er et projekt, som formidler geologi til unge, får dem ud i det fri og giver dem kompetencer til brug for den grønne omstilling. Projektet henvender sig til elever i 7.-9. klasse og byder på gratis undervisningsmaterialer, der er udviklet af forskere fra Københavns Universitet, GEUS, og Aarhus Universitet.

Jordene kærne
Undervisningsmaterialet er tilgængeligt for alle på en ny webside www.junior-geologerne.dk.

Det danske landskab gemmer på spændende fortællinger om naturens stærke kræfter, skjulte ressourcer og Danmarks vilde fortid. Oplevelser som kalder på udforskning med øjnene og de bare næver godt nede i jorden.

Junior-Geologerne vil formidle viden om Jordens geologi på en engagerende måde til de unge, så de kan opleve en større naturforståelse og opnå kompetencer, som er relevante for den grønne omstilling.

Projektet forener naturvejledningen og folkeskolen i landets kommuner i en indsats, der sigter mod at styrke begge parters geologiske fagviden og give dem redskaber til at engagere børn og unge i undersøgende geologiske udendørsaktiviteter.

Undervisningsmaterialet til folkeskolen er nu tilgængeligt for alle på en ny webside. Materialet består af lektioner og øvelser, som byder på generel læring om geologi; geotermi, lagring i undergrunden, råstoffer, fortidens klima, istiden, masseuddøender og meget andet.

Projektet har udspring i Helsingør Kommune og bygger bro mellem forskningsverdenen og folkeskolens naturfagsundervisning. Materialet er derfor udviklet af forskere fra Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet i  samarbejde med Det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed (Astra) og Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC).

48 naturvejledere fra 33 kommuner vil nu i samarbejde med 14 geologiske formidlingscentre teste materialet med deres respektive skolenetværk og give feedback, så der kan sikres udvikling af et godt produkt til glæde for landets øvrige børn og unge.

Du kan læse meget mere om projektet inde på www.junior-geologerne.dk

Projektet er støttet af Nordea-fonden.