15. september 2020

Ny bog lægger op til at gentænke byen

BYPLANLÆGNING

Pandemi, havstigninger, befolkningstilvækst. Der er grunde nok til at se på vores byer med nye øjne, og det gør en række forskere i bogen ’Gentænk Byen’ fra Center for Strategisk Byforskning. Københavns Universitet bidrager til over halvdelen af de 25 kapitler, der sætter fokus på byens grænseløshed, det gode liv, bevægelse og klimaudfordringer.

Ny bog lægger op til at gentænke byen
Mange byer har behov for at gentænke deres forhold til havet. I Køge Bugt Strandpark beskytter en kunstig barriereø den bagvedliggende bebyggelse. Foto: Henrik Hedelund, Ishøj Kommune.

Brug for at tænke i helt nye baner

Byen er overalt og storbyregionerne vokser. Der er pres på boligmarkedet, vi transporterer os stadig længere, bylivet udfordres, og klimaforandringerne kræver helt nye løsninger. Ingen ved helt, hvad fremtiden vil bringe. Derfor skal der tænkes i helt nye baner, når fremtidens byer planlægges. Men hvordan?

Det giver bogen ’Gentænk Byen’ fra Center for Strategisk Byforskning mange forskellige bud på. Den bygger på en lang række forskeres arbejde med at undersøge den aktuelle virkelighed og gentænke byen som begreb.

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) er stærkt på banen med kapitler om bl.a. metroens effekt på beskæftigelsen, midlertidighed og eksperimenter som redskab til udvikling, cykelbyer som rollemodeller og byplanlægning med stigende havvand. Ambitionen er både at give planlæggere og politikere nye synsvinkler og at vække interesse for byplanlægning hos studerende og gymnasieelever.

Måske må vi opgive arealer

Professor Gertrud Jørgensen fra IGN er både redaktør og medforfatter på bogen. Hun peger på vandets betydning som et eksempel på byens nye vilkår. Regnvand er allerede på dagsordenen, men stigende havvand kan vise sig at blive den allerstørste udfordring.

”Det er nødvendigt at gentænke, hvor vi skal beskytte byerne med diger og mure, og hvor vi måske kan tilpasse bebyggelsen, så den kan ’tåle at blive våd’. Men på den lange bane kan vi også blive nødt til at opgive arealer og overgive dem til havet. Den tanke skal vi tænke allerede nu og have den med i vores nye blik på byen,” vurderer Gertrud Jørgensen.

Tag højde for skjult urbanisering

En anden udfordring er, at byerne ikke kun vokser opad, men også udad. Det bynære landskab er blevet et sted for erhvervsudvikling og beboelse for et stigende antal mennesker, som gerne vil bo i grønne omgivelser og samtidig have kort vej til byen, konstaterer professor Lars Winther fra IGN, der også er redaktør og medforfatter.

”F.eks. havde over halvdelen af alle landbrugsejendomme i Hovedstadsregionen allerede i 2010 andre erhverv end landbrug. Den type urbanisering er mere usynlig end traditionel byvækst, men ændrer alligevel områderne. Derfor er det vigtigt, at planlæggere og politikere aktivt tager stilling til udviklingen i de bynære landområder med en særlig strategisk planlægning,” understreger Lars Winther.

Bag om bogen

Bogen er blevet til i et samarbejde mellem Center for Strategisk Byforskning (CSB) og Dansk Byplanlaboratorium. CSB er et netværk og videncenter for byforskning med fokus på bæredygtighed, tværfaglighed og nyttiggørelsen af forskningsresultater. Centret består af forskere fra Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet, hvor Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning fungerer som sekretariat. Bogen er udgivet med støtte fra Realdania.

Bestil trykt udgave af Gentænk Byen hos Dansk Byplanlaboratorium

Hent digital udgave af bogen