15. november 2021

Danske målestationer bidrager med vigtige klimadata

klima

For at understøtte arbejdet med at reducere CO2-udledningen i Europa er der opsat et netværk af målestationer, der gør det muligt at måle og ikke blot estimere CO2-udslippet.

Målestation ved Voulundgård. Foto: Thomas Friborg.
Målestationen ved Voulundgård, mellem Brande og Ikast i Midtjylland, blev som den første i Danmark certificeret til måling af drivhusgasudveksling. Foto: Thomas Friborg.

Netværket hedder Integrated Carbon Observation System (ICOS) og består af mere end 140 målestationer i 13 lande.

Målingerne skal bl.a. give forskerne viden om, hvor meget af CO2-udledningen, der optages af naturens egne økosystemer til havs og på land. Netværket af målestationer omfatter således både målinger af klimagasser i atmosfæren 100 m over jordoverfladen, målinger af havets økosystemer via måleinstrumenter installeret på skibslinjer og målinger på landjorden i forskellige typer økosystemer, bl.a. skov, mark, eng og hede.

Danmark bidrager til netværket med i alt 10 målestationer, hvoraf de fem er placeret i Grønland. Fire af målestationerne er allerede certificeret.

”I næste uge certificeres yderligere tre danske stationer, der fremover bliver en del af netværket. Det sker i forbindelse med ICOS’ 15. generalforsamling, der afholdes i København den 15. november. Herefter vil data fra i alt syv danske målestationer være tilgængelige på ICOS’ dataportal sammen med data fra de øvrige 140 stationer,” fortæller Kim Pilegaard fra DTU Miljø, der er projektleder for det danske projekt. De sidste tre målestationer i det danske bidrag til ICOS forventes certificeret i løbet af 2022.

Målestationer sikrer grundlag for klimaneutralitet

Alle de danske stationer er placeret i økosystemer på land og har med certificeringen bevist, at de lever op til de meget høje standarder og kvalitetskrav, ICOS stiller til måledata.

Målestationerne er opbygget i perioden fra 2016-21 af de danske universiteter: Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Det er sket med en 50 procent finansiering fra Uddannelses- og Forskningsministeriets midler til forskningsinfrastruktur.

Thomas Friborg fra IGN, der er Danmarks repræsentant i ICOS, understreger, at opbygningen og den fortsatte drift af målestationerne er en væsentlig opgave.

”Hvis vi skal sikre klimaneutralitet i fremtiden, så vores udledning af klimagasser ikke overstiger det naturlige optag, der finder sted i økosystemerne, er det nødvendigt at have serier af pålidelige data, der dækker en lang årrække. Det er den eneste måde, vi kan se, om vores klimaforandringstiltag virker, eller om der er behov for at tilpasse eller udvide dem yderligere.”

Data væsentlige for politiske beslutninger

Et væsentligt aspekt af ICOS’ måledata er, at de stilles frit til rådighed for alle.
Data fra ICOS dannede således rammen om et stort studie af den usædvanlige tørke, Europa oplevede i foråret og sommeren 2018. I studiet deltog mere end 200 forskere fra hele verden.

”Data fra klimastationerne er også yderst relevante i forhold til at kunne understøtte de politiske beslutninger, der skal tages for at sikre vores klima i fremtiden,” siger Thomas Friborg.

De danske ICOS-stationer er opbygget med midler fra Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur på 20,5 millioner kr. og 50 % medfinansiering fra de danske universiteter til en samlet pris af 41 millioner kr.

ICOS/DK konsortiet består af: Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

Der er netop offentliggjort en videnskabelig artikel om ICOS’ formål og arbejde