15. april 2021

Forskere undersøger, hvilke træer, der kan integreres i Danmark, når klimaet tvinger dem på flugt

KLIMAFORANDRINGER

Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt over 100 egetræer fra forskellige lande og deres evne til at tilpasse sig det danske klima. Deres resultater viser, at eg fra Nordamerika, Korea og Japan har bedre chancer for at overleve herhjemme, end træer fra Sydeuropa. Viden, der skal bruges til at kunne forudsige, hvilke træer, der kan overleve i Danmark og resten af verden i takt med fremtidens klimaforandringer.

Foto af træer, der brænder pga. klimaforandringer
Foto: Getty Images

I fremtiden vil flere træer få ændrede livsbetingelser pga. klimaforandringer. Nogle træer vil tilpasse sig, og andre vil dø.

Derfor er forskere begyndt at undersøge muligheden for at flytte træer fra et land til et andet, så vi undgår en masseuddøen af træer rundt omkring i verden, hvilket vil medføre negative konsekvenser for vores biodiversitet og klima.

I et nyt studie, udgivet i tidsskriftet Forestry, har danske forskere brugt historiske data til at kortlægge, hvilke udenlandske træer, der kan leve i Danmark trods ændrede klimaforhold.

”Vores resultater viser, at det generelt ikke er let for træer at overleve i nye habitater med ændrede klimaforhold. Det er især temperaturen og nedbør, der skal passe, for at træerne kan gro og overleve på langt sigt. Nogle træarter klarer sig dog bedre end andre,” forklarer Anders Ræbild, der er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Sammen med to kolleger fra samme institut har han analyseret et kæmpe datasæt på flere hundrede træer fra 62 forskellige områder i Europa, Asien, USA og Sydamerika, der har vokset i den botaniske have Arboretet i Hørsholm. Ud af dem har 27 egetræer fra Nordamerika, Asien og Europa vist sig at være særligt modstandsdygtige overfor ændrede klimaforhold, lyder forskernes konklusion.

Hvid eg er et eksempel på et af de egetræer, der oprindeligt kommer fra Nordamerika, men som vokser godt i Danmark. Foto: Getty Images
Hvid eg er et eksempel på et af de egetræer, der oprindeligt kommer fra Nordamerika, men som vokser godt i Danmark. Foto: Getty Images

Træer fra Nordamerika og Asien matcher det danske klima

For at kunne forstå, hvilke træer, der trives bedst i Danmark, har forskerne analyseret, hvilke arter af eg, der er overlevet minimum 30 år i Arboretet, og hvilke, der er forsvundet. De informationer er blevet sammenholdt med klimaet i de lande, træerne oprindeligt kommer fra.

”På den måde kan vi se, hvilke lande, man skal komme fra, hvis man er eg og vil bo i Hørsholm. Eksempelvis er egetræer fra Nordamerika, Korea og Japan gode til at overleve i Danmark, hvorimod eg fra Sydeuropa klarer sig dårligt,” siger Anders Ræbild og tilføjer:

”Det hænger godt sammen med, at klimaet i Sydeuropa er mere tørt og varmt end herhjemme, hvorimod nogle områder i Nordamerika, Korea og Japan i højere grad matcher vores mere kolde vintre og våde somre.”

Faktisk er forskere verden over særligt bekymrede for træernes overlevelse i Sydeuropa, hvor meteorologer spår, at klimaet vil få karakter af ørken inden for det næste århundrede.

”Derfor er det så vigtigt, at vi starter på at undersøge, hvilke træer, der kan overleve i forskellige lande allerede nu. Det gælder ikke bare Danmark, men i hele verden,” påpeger Anders Ræbild.

Survival of the fittest

Træer har gennem historien ’vandret’ rundt og spredt sig til forskellige områder ved at fugle og vinden har båret deres frø. De har langsomt kunnet tilpasse sig nye miljøer, der ikke var identiske med deres oprindelsessted – ganske efter Darwins ’survival of the fittest’-teori.

Derfor kan det måske undre, at forskerne er bekymrede for træernes overlevelse i fremtiden, men det er der en forklaring på, lyder det fra Anders Ræbild:

”Træer er som udgangspunkt dygtige til at tilpasse sig nye forhold, som de har bevist gennem Jordens historie. Men idet, at klimaforandringerne går så stærkt, kan træerne ikke nå at følge med. Derfor er det vigtigt at kende træernes klimatiske smertegrænser og begynde at reagere på dem i tide,” slutter han.

Grøn forskning og grønne løsninger
Københavns Universitet har fokus på forskning og uddannelse, der bidrager til løsninger på bæredygtighed og globale udfordringer. Læs mere her.