9. juli 2021

God søgning til Skovskolens uddannelser

Studerende på Skovskolen

Unge landet over har nu søgt deres drømmeuddannelse. Skovskolen har fået så mange førsteprioritetsansøgninger, at årets hold kan fyldes udelukkende med studerende, der har Skovskolen som førsteprioritet

Både i kvote 1 og 2 har årets søgning til Skovskolens professionsbacheloruddannelser været solid på trods af et mindre fald i ansøgertallet på universitetet efter rekordåret 2020.

Især Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør i Auning har vind i sejlene med en stigning i førsteprioritetsansøgninger på hhv. 18 % og 13 %.

Studerende med grøn dagsorden

Forstander for Skovskolen, Thomas Færgeman er begejstret for Skovskolens gode ansøgertal:
”Jeg glæder mig over, at så mange unge vil en grøn fremtid på Skovskolen, hvor forvaltning og formidling af de store dagsordener som biodiversitet og klima fylder hverdagen”, siger Thomas Færgeman.

Skovskolen er klar til at tage imod topmotiverede studerende hele vejen rundt – og de sidste forberedelser er i gang for at give de kommende studerende den bedst mulige studiestart.