10. maj 2021

Nyt projekt vil skabe balance mellem kønnene i geofagene

LIgestilling

Du har fem gange så stor mulighed for at blive professor inden for et geofag, hvis du hedder Lars, end hvis du er kvinde! I Danmark er geofagene præget af en kønsmæssig ubalance, som kun øges, jo længere du kommer i din karriere. Det vil Geograf Christine Benna Skytt-Larsen fra IGN og hendes forskergruppe gøre noget ved.

Seniorforsker fra GEUS Nanna B. Karlsson på feltarbejde i Nordvestgrønland. Foto: A.Ø. Pedersen.
Seniorforsker fra GEUS Nanna B. Karlsson på feltarbejde i Nordvestgrønland. Foto: A.Ø. Pedersen.

Ved en optælling af kvindelige ansatte på institutioner under Geocenter Danmark finder man i januar 2021 kun én kvindelig professor! Dette er markant under gennemsnittet for hele det naturvidenskabelige område. Derfor har Christine Benna Skytt-Larsen fra IGN og hendes forskergruppe søgt om midler fra Geocenter Danmark til at undersøge området nærmere.

Projektet løber fra april 2021 til marts 2022. I det år vil forskergruppen indsamle data om uddannelse, ansættelser, karrieretrin, publikationer, fondsansøgninger, samarbejder mm. og diskutere disse i forhold til udenlandske undersøgelser og erfaringer vedrørende kønsbaserede initiativer i forskningsmiljøer. Projektet skal munde ud i anbefalinger til, hvordan man kan sikre, at Geocenter Danmark bliver en divers og attraktiv arbejdsplads og på lang sigt opnår en ligelig kønsfordeling og dermed forhindrer det massive tab af talent! 

Projektet relaterer sig til FNs Verdensmål 5 “Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder”, Verdensmål 10 “Mindske ulighed” samt Verdensmål 4 “Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse”.

Går glip af innovative løsninger

Ligestilling blandt kønnene er et fokuspunkt i mange Verdensmål. F.eks. er kvinder på verdensplan mere sårbare over for klimaforandringer (Verdensmål 13) og de har mindre indflydelse på udformningen af love og regulativer om udnyttelse af natur- og vandressourcer (Verdensmål 12 og 6).

”På Geocenter Danmark har vi en unik og multidisciplinær faglighed, der gør os i stand til at arbejde med mange af de problematikker, som FN har identificeret som de største samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. Men vi går glip af mulighederne for at bidrage med de bedste og mest innovative løsninger til verdens udfordringer, når vi taber kvindeligt talent på gulvet”, fortæller projektleder Christine Benna Skytt-Larsen fra IGN.

International forskning viser nemlig, at kønsmæssig balance bidrager til videnskabelig fornyelse, øget kreativitet og innovation og samtidig er med til at fastholde dygtige kvindelige kandidat- og Ph.d.-studerende, samt talentfulde kvindelige forskere på alle karrieretrin.

Baggrund for projektet

I perioden 2016-2020 var andelen af kvinder på danske naturvidenskabelige og tekniske uddannelser 30%-33%. Men kigger man isoleret på kønsfordelingen hos de studerende på geofagene (geografi, geologi, geoinformatik og geoscience), så har den ligget stabilt på 50%/50% siden 2000. Derfor var det forventeligt med en mere ligelig kønsfordeling mellem fastansatte på Geocenter Danmark.

Men sammenholdes uddannelsesstatistikken med kønsfordelingen blandt universitetsansatte, så ses en klar forskel. Ved en optælling på Geocenter Danmark parters hjemmesider, er der i januar 2021 kun én kvindelig professor, svarende til en kønsfordeling på 97%/3%. Dette er markant under gennemsnittet for hele naturvidenskab. Hvad sker der med kvinderne undervejs i karrieren?

Du kan følge med på projektets hjemmeside

Gruppen bag projektet

Projektleder:
Christine Benna Skytt-Larsen (IGN, KU), cbs@ign.ku.dk

Projektdeltagere:

  • Aart Kroon (IGN, KU)
  • Lars Nielsen (IGN, KU)
  • Karina Krarup Sand (GLOBE, KU)
  • Nicolaj Krog Larsen (GLOBE, KU)
  • Christof Pearce (IG-AU)
  • Katrine Juul Andresen (IG-AU)
  • David L. Egholm (IG-AU)
  • Nanna Bjørnholt Karlsson (GEUS)
  • Tove Nielsen (GEUS)
  • Mette Bendixen (DANWISE)