23. april 2021

Strømmende floder og fyldte maver – Maya Pasgaard fra IGN modtager Grundfos pris

Bæredygtighed

På dette års Water Research konference, afholdt af Danish Water Forum, modtog Maya Pasgaard fra IGN, Grundfosprisen for sin præsentation: Flowing Rivers and full stomachs? Socio-economic benefits of ecological infrastructure in South Africa. Med prisen følger 10.000 kr.

Maya Pasgaard modtager Grundfosprisen
Maya Pasgaard fra IGN modtager Grundfosprisen på Årets Water Research konference, afholdt af Danish Water Forum. Foto: Grundfos

Maya Pasgaard modtager prisen, fordi hendes forskning anlægger et bredt bæredygtigheds-perspektiv ved at undersøge de socioøkonomiske aspekter i vandrestaureringsprogrammer i Sydafrika. Sammen med projektgruppen ledet af Niels Fold, har hun undersøgt, hvordan det kan gavne lokalbefolkningens socioøkonomiske forhold at deltage i arbejdet med at nedbringe vandknapheden i Sydafrika. Projektgruppen består også af Rasmus Skov Olesen og Laura Vang Rasmussen fra IGN, samt flere Sydafrikanske projektpartnerne.

"I stedet for kun at fokusere på de tekniske aspekter af vandrestaureringsprogrammer, der øger vand og vandkvalitet i Sydafrika, undersøger vi også de sociale aspekter – vi forsøger at finde ud af, hvad de fattige lokalsamfund får ud af at deltage i disse programmer, og om investeringerne kan bidrage til at løse både hydrologiske, økologiske og samfundsmæssige udfordringer," siger Maya Pasgaard.

Fra ekstrem fattig til familieforsørger

I Sydafrika rekrutterer offentlige restaureringsprogrammer fattige mennesker fra landet eller townships, og de uddannes i at gennemføre naturrestaurering i afvandingsområder. På grund af lønnen fra dette arbejde rykker mange ud af ekstrem fattigdom, og det viser hvordan restaureringsopgaverne ikke blot er med til at hjælpe naturen, men også forbedrer arbejdernes liv – i hvert fald midlertidigt.

"Vores resultater viser, at disse mennesker nu stolt opfatter sig selv som familiens forsørger og oplever en forbedret trivsel og levestandard på grund af den ekstra indkomst og den uddannelse de får, mens de arbejder i restaureringsprogrammerne. Pengene bruger langt de fleste på at dække basale behov såsom mad og medicin, der forbedrer hele husstandens sundhed, og på at betale for deres børn skole. Desuden øges deres miljøbevidsthed også, mens de arbejder med at forbedre vigtige vandkilder. Men en af udfordringerne er stadig, hvordan man fastholder disse forbedringer over tid og her kan vores forskning forhåbentlig være med til at tiltrække mere støtte til at forlænge og udvide sådanne programmer til gavn for både natur og mennesker," fortæller Maya Pasgaard

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden SEBEI

Om Water Research Konferencen

Konferencen løb af stablen i februar/marts 2021 for 15 gang, og der blev holdt mere end 60 oplæg. Vinderne blev udvalgt af et "videnskabeligt udvalg" bl.a. med deltagelse af professorer fra KU, DTU, AU. 

Danish Water Forum, der står bag konferencen, blev etableret i 2002 af en stor gruppe interessenter inden for den danske vandsektor. DWFs mål er at dele viden mellem aktørerne og samtidig udbrede kendskab til den danske vandsektors ekspertise på globalt plan.

Læs mere om Danish Water Forum