15. november 2021

Vores Natur Kalder: Danmarks største konference om børn, unge, friluftsliv og natur

Børn og natur

Konferencen blev afholdt den 1-2 november med deltagelse af lærere, pædagoger, frivillige, selvstændige, kommunalt ansatte, forskere og andre, der er engageret i arbejdet med børn og unge, natur og friluftsliv.

Konferencens ambition var at styrke arbejdet med natur og friluftsliv inden for de socialiseringsarenaer, som børn og unge færdes i - familien, venner, institutioner, skolen, fritiden og foreninger. Samtidig ønskede man at styrke samarbejdet mellem arenaerne og de mange forskellige aktører.

En ambition som til fulde blev nået sammen med de omkring 400 deltagere og oplægsholdere, der var sammen i to dage i Vingstedcenteret, der ligger naturskønt ned til Vejle Å.

Konferencen bestod af oplæg, faglige sessioner og paneldebat og der blev diskuteret metoder, indsatser og forskning på området. Men der var også mulighed for at prøve metoder af på workshops eller se spændende eksempler på arbejde i praksis på syv forskellige ekskursioner rundt om i Vejle Kommune, der var medarrangør.

”Det var fantastisk at møde så stort et engagement og en lyst til at dele erfaringer om alt fra planlægning af gode faciliteter og naturområder til pædagogisk praksis eller læring i naturen”, fortæller Søren Præstholm, der er leder af Center for Børn og Natur, som er organisatorisk forankret på IGN på Københavns Universitet.

Center for Børn og Natur har til opgave at udveksle viden mellem forskning, uddannelse og praksis, og en række andre aktører var gået med i planlægningen og afviklingen af konferencen, der også var støttet af Nordea-fonden, Novo Nordisk Fonden og udlodningsmidlerne til Friluftslivet.

Se hele programmet

Se partnerne bag konferencen