21. december 2023

Skovskolen Djursland fortætter optaget til SLING i 2024

Studerende på Skovskolen

Efter en grundig revurdering og massiv opbakning til Skov- og landskabsingeniøruddannelsen på Djursland har ledelsen besluttet at fortsætte optaget i 2024

Den 6. december meddelte Skovskolen, at det af økonomiske årsager var nødvendigt at stoppe det planlagte byggeri af uddannelses- og administrationsbygninger på Skovskolen Djursland i Auning. I forlængelse af den beslutning blev det vurderet, at det var nødvendigt at pause optaget til Skov- og landskabsingeniøruddannelsen (SLING) på Skovskolen Djursland i 2024. Baggrunden var det kraftige fald i optaget af studerende – et fald, der både udfordrer byggeriet og muligheden for at opretholde den nødvendige kvalitet og økonomi i uddannelsen og studiemiljøet.

Massiv opbakning til Skovskolen Djursland

Siden den udmelding har Skovskolen modtaget et stort antal henvendelser fra studerende, medarbejdere, erhvervsliv og samarbejdspartnere med engagement i Skovskolen Djursland og Skov- og landskabsingeniøruddannelsen:
”Det har været både overvældende og positivt at opleve, hvor mange gode kræfter der ønsker at arbejde for at videreføre uddannelsen på Djursland, og som gerne helt konkret vil bidrage til rekruttering og fleksibilitet omkring uddannelsesrammerne og med økonomisk støtte”, siger forstander for Skovskolen, Rasmus Kjær.

Efter en grundig revurdering har Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, besluttet at fortsætte optaget til SLING ved Skovskolen Djursland i 2024. Betingelsen for at fortsætte er, at der i 2024 optages minimum 25 nye studerende stigende til minimum 30 studerende i løbet af kort tid. 30 studerende er det absolutte minimum antal for studerende, der skal til for at sikre en langsigtet bæredygtig økonomi i uddannelsen.

Stærkt bagland bliver inddraget

Der er allerede investeret mange ressourcer i at opbygge uddannelsen og studiemiljøet på Skovskolen Djursland både fra universitets side, fra de studerende og fra en lang række lokale aktører, som Skovskolen har et godt samarbejde med. Skal det lykkes at sikre uddannelsen på langt sigt, er det afgørende at kunne trække på den brede opbakning til Skovskolen og Skov- og landskabsingeniøruddannelsen:
”I den kommende tid får vi i endnu højere grad brug for Skovskolens stærke og engagerede bagland. Derfor vil vi i foråret 2024 genoptage den gode dialog med studerende, erhverv og lokale interessenter, så vi kan lykkes med at uddanne de mennesker, der skal sikre mere skov og natur i Danmark", siger Rasmus Kjær. 

Institutleder Vivian Kvist Johansen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, glæder sig over det bagland, der er omkring Skovskolen Djursland og Skov- og landskabsingeniøruddannelsen:
”Det har været en hektisk proces for mange, men vi håber, at beslutningen om at fortsætte optaget til SLING i Skovskolen Djursland i 2024 har givet afklaring. Tak for de mange input og ideer og tak for engagementet. Det har vist, at uddannelsen er værd at kæmpe for. På den baggrund ser vi med fortrøstning frem til det samarbejde, som så mange har vist sig at være interesserede i at bidrage til”.

Emner