6. december 2023

Skovskolen Djursland stopper nybyggeri

Skovskolen Djursland

Skovskolen Djursland i Auning stopper det planlagte byggeri af uddannelses- og administrationsbyggeri.

Trods stor opbakning og intensiv dialog, må Københavns Universitet ved Skovskolen, stoppe byggeriet af en ny uddannelses- og administrationsbygning ved Skovskolen Djursland, Auning. Beslutningen bunder i en økonomisk vurdering af Skovskolens aktiviteter i Auning og de samlede aktiviteter på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen (SLING) har siden 2020 været udbudt på Skovskolen Djursland i Auning. De to første år blev der optaget 38 og 39 studerende, mens der i de seneste to år kun er blevet optaget 25 og 20 studerende. Det samlede udbud af tilsvarende uddannelser i det nære område har også ændret sig markant siden 2020 og skabt øget konkurrence. Oprindelig har SLING-uddannelsen været det bærende grundlag for den businesscase, lå til grund for KU’s beslutning om at sætte gang i byggeri på Skovskolen Djursland.

Skovskolen og Institut for Geovidenskab, og Naturforvaltning vil indstille til SCIENCE/KU, at udbuddet af SLING på Skovskolen Djursland, sættes på pause, mens instituttet afklarer et bæredygtigt uddannelsesudbud i Auning.

Skovskolen Djursland vil fremadrettet huse EUD, AMU, Vildtforvalter og forhåbentlig nye diplom og efter-videreuddannelsesaktiviteter. Med den nye udvidelse af maskinhallen på Skovskolen Djursland vil vi fortsat være i stand til at satse på efteruddannelsesaktivitet i Auning.

Vi skal på Skovskolen skabe de bedste kår for vores uddannelser, der giver kompetencer til at bidrage til et bæredygtigt samfund.

Emner