18. juli 2014

Danske forskere skal afhjælpe oversvømmelser og tørke i Afrika

Løsninger

Oversvømmelser og tørke på grund af klimaforandringer truer afrikanske millionbyer som Addis Ababa i Etiopien og Dar es-Salaam i Tanzania, der er præget af manglende kloaksystemer og kraftig befolkningstilvækst. Forskere fra Københavns Universitet undersøger nu i samarbejde med forskere fra Etiopien og Tanzania, om det er muligt at indføre et alternativ til kloakker, som allerede er en succes flere steder i Danmark. Målet i Afrika er at opnå et lukket vandkredsløb, hvor byernes afvanding bliver tænkt sammen med deres vandforsyning.

Voldsomme erosionsproblemer langs floden i Dar es Salaam

Voldsomme erosionsproblemer langs floden i Dar es Salaam

- Afrikanske storbyer står over for de samme udfordringer, som vi gør, med hensyn til at håndtere store mængder regn på kort tid. Det fører til voldsomme oversvømmelser langs floderne, hvor der bor udsatte familier, siger Antje Backhaus fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltningpå Københavns Universitet. 

Hun fortsætter:

- Omvendt mangler byerne også stabil drikkevandsforsyning, og i lange tørkeperioder går det værst ud over de fattige familier, der ikke har råd til at købe rent vand fra vandlastbiler, der kører gennem byerne. Vi ser derfor et akut behov for løsninger.

Addis Ababa – transport af drikkevand i 20l kanister - 2km fra salgsstedet til bostedet

Transport af drikkevand 2km fra salgsstedet til bostedet i Addis Ababa

Antje Backhaus er netop vendt hjem fra Addis Ababa og Dar es Salaam, hvor hun også har talt med beboere og lokale beslutningstagere:

- Vi har udviklet nogle løsninger, som allerede er i brug flere steder i Danmark, hvor vandet bliver udnyttet og tilbageholdt lokalt i stedet for at blive ledt hurtigt væk, da det leder til oversvømmelser. Vi undersøger nu, om disse løsninger kan videreudvikles og gøre en forskel i de afrikanske storbyer.

Et alternativ til kloakker udnytter vandet lokalt

Erfaringerne fra Danmark fokuserer på landskabsbaseret regnvandshåndtering, som er et anerkendt alternativ til kloakudvidelse. Det går ud på at skabe en robust, grøn infrastruktur, hvor regnen bliver forsinket og brugt til forsyningsformål i byen.

Løsningerne bliver indarbejdet i byens landskab og kan på den måde skabe værdi som nye byrum, bedre vilkår for naturen og et mere behageligt klima i tilfælde af hedebølger. Ofte er det små ændringer, der er behov for, eksempelvis et opsamlingsbassin eller regntønde som modtager tagvand, en have med svag skålform til at modtage vand fra omkringliggende by, eller en permeabel belægning, der kan nedsive vandet i stedet for at generere afstrømning. Det aflaster kloakken og mindsker risikoen for oversvømmelser.

I Danmark er teknologien allerede udbredt, og eksempler på større områder er Andelsforeningen på Vilhelm Thomsens Alle i Valby, bydelen Trekroner i Roskilde og etagebyggeriet Egelundsparken i Rødovre. Der er også eksempler på afkobling af veje, bl.a. i Bredballe, Brøndby og Vanløse. Her indgår elementer til rensning af vandet før nedsivning eller udledning til vandløb.

- I Danmark fungerer det som et supplement til kloakker, når der er øget nedbør, men det er i endnu højere grad relevant for afrikanske storbyer, der ofte slet ikke har nogle kloaksystemer. Samtidig er det en spændende teknologi, fordi den kan være med til at skabe områdeløft i byerne og en mere bæredygtig udvikling, ikke mindst via kobling til vandforsyning, forklarer Antje Backhaus, der også er inviteret til at præsentere forskningen på den internationale kongres om bæredygtige løsninger Global Challenges: Achieving Sustainability, som finder sted i København til oktober.

Forskere fra 50 lande vil diskutere bæredygtige løsninger

Problemstillingen om global vandforsyning er en ud af 15 temaer, der vil blive diskuteret på kongressen sammen med emner som global fødevareforsyning, energi, biomasse, økonomisk omstilling og social retfærdighed.

Mere end 120 forskere vil præsentere deres nyeste resultater på kongressen, der baserer sin dagsorden på de mest presserende samfundsmæssige udfordringer.

Kongressen tiltrækker forskere og eksperter fra Brasilien til Bangladesh og fra Sverige til Sydafrika med mere end 50 lande repræsenteret. En international alliance af ti stærke forskningsuniversiteter (IARU) står bag initiativet med Københavns Universitet som den lokale vært.

Mere information om kongressen.

Pressen har fri adgang ved registrering i forvejen.

Se også flere danske eksempler på landskabsbaseret regnvandshåndtering.

Kontakt


Antje Backhaus
Mobil: +45 29 93 35 51
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Marina Bergen Jensen
Tlf.: + 45 35 33 17 90
Mobil: +45 27 24 44 47
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Kongres- og kommunikationsansvarlig
Elisabeth Wulffeld
Mobil: +45 21 17 91 40

Emner