Det Grønlandske Arborets historie

August 2001. Det gamle arboret i Narsarsuaq: Viggo Johansen, skovteknikker fra Nord-Norge, ved siden af Picea glauca x sitchensis (x lutzii) fra Kenai halvøen i Syd-Alaska. Planterne er produceret i Alstahaug planteskole i Nordland, ikke langt fra Viggo's hjemegn.

 

Det grønlandske Arboret er en ide som opstod i slutningen af 1980’erne. Det byggede på plantninger fra 1976 af dr. agro. Søren Ødum (1937-99). Disse plantninger i Narsarsuaq blev mere og mere omfattende. Søren Ødum plantede en række arter og provenienser i maj 1976, men grundet tørke i den efterfølgende sommer gik mange planter til i plantningsåret. I dag findes 21 træer tilbage fra denne plantning, fordelt på 7 arter og 14 provenienser, primært fra Rocky Mountains i USA. Oprindelsen til dette materiale stammer fra Hørsholm Arborets indsamlinger tilbage i 1971 i USA.

 

I 1978 og 1979 lagde Søren Ødum arbejdet længere nordpå, i Sdr. Strømfjord/Kangerlussuaq. Først i 1982 genoptog Søren aktiviteterne i Narsarsuaq, sammen med Poul Bjerge, hvor man startede op med Alaska materialet, hvor bl.a. den meget veltilpassede hvidgran fra Broad Pass i Alaska Range blev introduceret (i dag op til 3,5 meter på 20 år). I 1982 deltog Søren Ødum i en indsamlingsekspedition i NV-Nordamerika, som gav meget spændende materiale til de grønlandske forsøg. I 1983 fortsatte Søren og Poul plantningerne, hvor Alaska samlingen blev udvidet sammen med at der blev genudplantet meget af materialet fra 1976. Indsamlingerne i NV-Nordamerika blev gentaget i 1985, som resulterede i en meget bred samling fra dette område. I 1984 og 1986 fortsatte man med udplantningerne med dette materiale, men hvor også at det nordlige Norden, Sverige, Finland og Norge, blev introduceret. I 1987 var der en større udplantning af primært frøformeret materiale, både fra indsamlingerne i ’82 og ’85, men også fra ’71 indsamlingen. Endvidere begyndte plantningerne af løvtræerne at komme godt med fra da, med Betula, Alnus, Prunus, Sorbus, Populus og Salix m.m.

 

De større plantninger af baggrundsplantninger, startede i 1988 med udplantningen af 20000 træer, af 3 arter – hvidgran x sitka (10000 stk), rødgran fra Mo i Rana i Nordnorge (4000 stk) og contortafyr fra Stewart Crossing i Yukon (5000 stk).

 

Meningen med baggrundsplantninger er at skabe et skovklima, hvor der fremtidigt kan plantes arter som kræver god læ. Disse baggrundsplantninger er fortsat i 1989, 1991, 1992, 1994, 1998, 2001 og igen i 2002. Der er op gennem 1990’erne kommet et langt større antal arter og provenienser, blandt andet fra indsamlinger i 1991 (NV-Nordamerika), 1993 (Østlige og Centrale N-Amerika), 1998 (Centrale Alper), 1999 (NV-Nepal) og 2000 (Sibirien).

 

Plantningen i 1988 blev gennemført som et studenterprojekt, med Kenneth Høegh (landbrugsstuderende), Mads Nissen (skovbrugsstuderende) og Anders Jensen (skovbrugsstuderende). Agronom Kenneth Høegh og forstkandidat Mads Nissen har op gennem 1990’erne fortsat arbejdet med anlæggelsen af Arboretet, i samarbejde med Søren Ødum.

 

En lang række frivillige har deltaget i arbejdet på filantropisk basis, såvel medarbejdere fra Arboretet i Hørsholm, Det Islandske Skovvæsen, studenter fra Landbohøjskolen, landbrugselever fra Upernaviarsuk forsøgsstation samt andre enkeltpersoner.

 

Den første opgørelse af Arboretets plantninger kom i 1992, hvor Mads Nissen udfærdigede en anlægsrapport for Arboretet. Denne anlægsrapport er siden blevet revideret og udvidet, og forefindes i dag både som en data-base og på regneark.

Formålet med Arboretet er at etablere en samling af skovgrænsetræer og buske fra både den alpine og arktiske trægrænse på den nordlige halvkugle.

 

Plantningerne vil sikkert få en rekreativ betydning i fremtiden som en botanisk have, som et udflugtsmål og en turistattraktion. Plantningerne vil ligeledes være en udmærket klimaindikator, men samt være vejledende for plantevalg i SV-Grønland.

 

Anlæggelsen af Arboretet er primært finansieret af fondsmidler. Af fonde der har støttet arbejdet kan nævnes: Det Kgl. Grønlandsfond, Kronprinsens Fond, Aage V. Jensens Fonde, Folketingets Grønlandsfond, Natos stipendiekomite,  Bestle, samt sidst og ikke mindst Nuna-Fonden under Grønlandsbanken.

 

Arboretet blev officielt indviet i august 2004, hvor Nordisk Arboretudvalg afholdte sit årlige møde i Narsarsuaq.

 

Arboretet er i dag sandsynligvis et af de mest omfattende skovgrænse-arboreter i verden, omfatter ca. 150 hektarer, med ca. 110 arter samt ca. 600 provenienser.