Centre og forskningssamarbedje

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er vært for tre centre og deltager i forskellige centersamarbejder.

IGN er vært for tre forskningscentre

Partnerskaber og centersamarbejde

Geocenter Danmark
Geocenter Danmark er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling. Med i centret er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Geologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt IGN.

Vand i byer- Innovationsnetværk for klimatilpasning
IGN er drivkraften bag innovationsnetværket, hvis mål er at bidrage til klimarobuste- og bæredygtige byer. I netværket samarbejder mere end 130 forskningsinstitutioner, producenter, forsyningsselskaber, rådgivere og offentlige institutioner.

PartnerLandskab
Netværket samler den grønne sektors interessenter og styrker samarbejdet mellem brancheorganisationer, virksomheder, offentlige forvaltninger og forskerne på instituttet. Formålet er at producere forskningsbaseret viden, der umiddelbart kan implementeres i medlemmernes daglige praksis.

Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning
Centret er et nationalt forskningscenter for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning samt byplanlægning og bydesign. Centret er et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

IGN deltager i og/eller koordinerer forskningen i en række forskningscentre