Forskningsinfrastruktur

Laboratorier, feltstationer, feltforsøg og arboreter er blandt vores mange forskningsfaciliteter, der giver os og vores samarbejdspartnere unikke muligheder for at forske og undervise på højt, internationalt niveau.

Læs mere:

https://ign.ku.dk/om/laboratorier/

https://ign.ku.dk/om/arboreter/

https://ign.ku.dk/om/feltstationer/

https://ign.ku.dk/om/kort-over-langsigtede-feltforsoeg/