Biogeokemilaboratoriet på IGN – Københavns Universitet

IGN > Om instituttet > Laboratorier > Biogeokemilaboratoriet

Biogeokemilaboratoriet

Analyse af biomaterialer, jord og vand for kulstof, næringsstoffer og sporelementer. Måling af drivhusgasserne metan, lattergas og CO2.

GC, GCMS for gas analyses

GC, GCMS til gasanalyser

Laboratoriet analyserer vand-, jord- og planteprøver fra bl.a. danske skovovervågningspunkter og deltager derfor årligt i internationale ringtest af analysekvalitet. Prøverne kommer fra feltforsøg og anden forskning (inkl. kandidat-, ph.d.-projekter) i Sektionen for Skov, Natur og Biomasse.

Der udføres også analyser for eksterne rekvirenter. Laboratoriets medarbejdere deltager i vidt omfang i feltarbejde og prøveindsamling og har således fokus på kvalitet i hele kæden fra feltindsamling til analyseresultat.

Til forbehandling har laboratoriet neddelingsudstyr (Planet Ball Mill) til homogenisering af biomaterialer og jordprøver samt en mikrobølgeovn til nedbrydning af jord- og planteprøver.

Nøgleinstrumenter

Laboratoriet råder over følgende analyseinstrumenter:

  • CN-analysator til jord og planteprøver
  • pH-meter-robot, Ion Chromatografi (IC), Flow Injection Analysis (FIA) til ion-analyser i vand
  • TOC/TN til opløst total C og N i vand
  • ICP-OES til elementanalyser
  • GC, GCMS til gasanalyser
  • Respirometer (Respirocond, Nordgren AB): en facilitet til samtidig måling af respiration fra 48 prøver inkuberet ved to temperaturer – i alt 96 prøver.
Respirometer (Respirocond, Nordgren AB): en facilitet til samtidig måling af respiration fra 48 prøver inkuberet ved to temperaturer – i alt 96 prøver.

Respirometer (Respirocond, Nordgren AB): en facilitet til samtidig måling af respiration fra 48 prøver inkuberet ved to temperaturer – i alt 96 prøver.