DNA laboratorium - Genetik og diversitet

Sekvenator (ABI3130xl)

Laboratoriet genererer data til forskning i skovgenetik, især inden for forædling og populationsgenetik til bevarelse og forvaltning af skovtræer samt forskning i tilhørende skadevoldere.

Forskellige DNA-baserede værktøjer bruges til genotypebestemmelse (mikrosatellitmarkører, DNA-stregkoder og DNA-sekventering), og RNA isoleres til transkriptom-profilering og genekspressionsstudier. Real-time PCR-analyser udføres for at identificere og kvantificere udvalgte skadedyr og patogener i deres værtsarter samt til at genotype kandidatgener i funktionel genomiske studer.

Laboratoriet indeholder alt nødvendigt udstyr til prøveforberedelse (vejning, isolering af DNA og RNA), PCR, genotypebestemmelse, real-time PCR-analyse til brug i genetiske og genomiske studier.

Nøgleinstrumenter

  • Sekvenator (ABI3130xl)
  • qPCR maskine (Stratagene Mx3005P)