Jord, vand, sedimentologi og palæontologi – Københavns Universitet

IGN > Om instituttet > Laboratorier > Jord, vand, sedimentol...

Jord, vand, sedimentologi og palæontologi

På IGN findes flere laboratorier indenfor emnefeltet jord, vand, sedimentologi og palæontologi.

Jord, vand og sediment laboratorium

Laboratoriet udfører analyser af fast/opløst uorganisk og organisk stof, partikelstørrelsesfordelingsanalyser og jordfysisk analyser.

Laboratoriet til analyse af stabile isotoper i jord, planter og luft

Der foretages analyser af forekomst af de lette, stabile isotoper der indgår i de biogeokemiske kredsløb og processer i udveksling af stoffer mellem jord, planter og luft.

Gammadateringscenter København

Gammadateringscenteret (GDC) arbejder primært med etablering af kronologi i finkornede sedimenter ved brug af de radioaktive isotoper bly-210 og cæsium-137.

Malvern Laser-sizer laboratoriet

Laboratoriet er et forskningslaboratorie, der også laver analyser for eksterne kunder på kommerciel basis.