Gammadateringscenter København – Københavns Universitet

Gammadateringscenter København

Gammadateringscenteret (GDC) arbejder primært med etablering af kronologi i finkornede sedimenter ved brug af de radioaktive isotoper bly-210 og cæsium-137.

GDC er et forskningslaboratorie, der også i et begrænset omfang laver analyser på kommerciel basis. Forskningssamarbejde inkluderer samarbejde med forskere og institutioner fra hele verden, og foregår i mange forskellige miljøer, bl.a. marsk, søer, fjorde og tidevandsområder, samt i alle klimazoner. I de senere år har der specielt være fokus på sedimentære arkiver for de høje breddegrader.

Nøgleinstrumenter

Nøgleinstrumenterne i GDC er tre Canberra Ge-detektorer. To af dem er planar detektorer, og den sidste er en brønd-detektor.

Radioaktiv isotopcyklus