Laboratorium for radiogene og utraditionelle stabile isotopers geokemi – Københavns Universitet

Laboratorium for radiogene og utraditionelle isotopers geokemi

Den del af Danish Center for Isotope Geology (DCIG), der handler om radiogene isotoper, er samlet omkring laboratoriet for geokemi af radiogene og utraditionelle stabile isotoper.

Radiogenic and non-traditional isotope geochemistry laboratory. Photo: Kent Pørksen

Foto: Kent Pørksen

Laboratoriet giver adgang og udviklingsplads både til erfarne forskere og til ph.d.-studerende og post docs. Det henvender sig til forskning i (isotop-) geokemi, specielt inden for områderne magmatisk og metamorforf petrologi, miljøgeokemi, aspekter af tidligere og recente klimaforhold, arkæometri, biogeovidenskab og geokronologi.

Ekspertise inden for analyser af moderne isotopindikator-systemer er en af laboratoriets styrker. Sådanne analyser giver blandt andet svar på spørgsmål om, hvordan Jordens systemer fungerer. En anden styrke er i brugen af almindelige radiogene isotopsystemer, der anvendes med geokronologiske formål på bjergarter og mineraler.

Vi tilbyder separationsteknikker og massesprektrometriske analyser for følgende:

  • U-Th-Pb elementseparation på almindelige prøvestørrelser (>10 mg)
    U-Pb elementseparation på enkelt korn eller på mindre prøver (
  • Rb-Sr-REE separation over almindelige kation resin-ladede glasstamme-kolonner
    Rb-Sr separation på små prøver (SrSpecTM resin)
  • Sm-Nd separation over LNTM resin-ladede PP-kolonner
  • Andre, mere individuelt designede, specifikke separationsteknikker for grundstoffer som REE, Fe, Lu-Hf, Cr, m.fl.

Laboratorier

Isotope geochemistry. Photo: Kent Pørksen

Isotopgeokemi. Foto: Kent Pørksen

DCIG omfatter tre individuelle ”class 1'000” lokaler (udstyret med HEPA-filtreret luft) og et ”class 10'000” laboratorium. De er alle udstyret med separate ”class-100” (nul-partikel) ventilerede LAF (laminar flow) stinkskabe, der delvist er designet og produceret af vores egen elektroniktekniker, Toby Leeper.

I forbindelse med etableringen af GEOCENTER Danmark blev dele af laboratorierne for nyligt renoveret og udvidet. Laboratorierne er centralt organiseret, og laboranter er ansvarlige for den daglige drift, herunder rengøring af genanvendeligt teflonudstyr, destillering af syrer til høj renhed, opfyldning af engangsudstyr, opsætning og kontrol af bookingskema, bestilling af kemiske stoffer, kvalitetskontrol m.m.

Nødvendigt udstyr til forberedelse, vejning og separering af de mest almindelige elementer til isotop analyser på geologiske, arkæologiske og miljø prøver forefindes i laboratorierne. En del relevante, kalibrerede ”spikes” er tilgængelige til alment brug.

Analysefaciliteter

DCIG råder over tre nøglefaciliteter, der er beskrevet på den engelske side:

Tilgængelighed

Alle forskere på GEOCENTER Danmark har adgang til DCIG, dog kun efter en individuel introduktion af den laboratorieansvarlige eller en laborant. Kun forskere med individuelle projekter har adgang, og de skal ansøge om tilladelse til at bruge faciliteterne (download ansøgningsproceduren – på engelsk).

Kandidatstuderende, der ønsker at bruge isotopdata i deres speciale, bedes fokusere deres emne primært på isotopdelen. Den respektive vejleder vil skulle stå for finansiering af analyse-arbejdet. Brug af laboratoriet er kun muligt efter en introduktionsperiode med vores laboratoriemedarbejdere eller kvalificerede vejledere.