Vævskulturlaboratoriet på IGN – Københavns Universitet

IGN > Om instituttet > Laboratorier > Vævskulturlaboratoriet

Vævskulturlaboratoriet

Forskningen på Vævskulturlaboratoriet er fokuseret omkring plantebioteknologi og udvikling af metoder til in vitro formering af planter. Faciliteten rummer desuden en kryo gen bank med cellekulturer af udvalgte nåletræer.

Eksempler på projekter

  • Metoder til kloning af nåletræer ved somatisk embryogenese (SE). Nordmannsgran (Abies nordmanniana) og Bornmüllergran (Abies bornmülleriana) er laboratoriets modelarter.
  • Klimatilpasning i træer – en undersøgelse af den epigenetiske hukommelse hos nordmannsgran
  • Klonforsøg med nordmannsgran for udvælgelse af elite kloner til den danske produktion af Juletræer.  
  • Danske orkidéer. Spiring af sjældne danske orkideer.   

Nøgleinstrumenter

Nøgleinstrumenterne på vævskulturlaboratoriet er:

  • Udstyr til celle og plantevævskultur
  • Udstyr til kryopræservering af planter og plante cellekulturer
  • Lysmikroskoper, inkl. omvendt mikrosko og makroskop mv.

Adgang

Vævskulturlaboratoriets faciliteter kan benyttes af forskere og studerende på IGN. Dette kan dog kun ske efter aftale og oplæring af laboratoriets laboranter. Finansiering af studieprojekter tilvejebringes af studentens vejleder.