Diversitetsudvalg

Det er vores overbevisning, at en arbejdskultur, der fremmer diversitet og inklusion, er til gavn for alle – og den kan opnås ved, at vi går forrest ’sammen’..

Diversitetsudvalget

Hvorfor et Diversitetsudvalg?

IGNs ledelse besluttede i 2020 at skabe større opmærksomhed på ligestillings- og diversitetsspørgsmål, særligt med henblik på kønsbalance i forhold til ansættelser og forfremmelser af videnskabeligt og administrativt personale. I denne forbindelse blev det besluttet at etablere et diversitetsudvalg for studieåret 2021-2022.

Ud over spørgsmål om kønsbalance omfatter udvalgets arbejde bredere spørgsmål om; inklusion og diversitet, hvordan der skabes bæredygtige organisatoriske strukturer samt inkluderende og ambitiøse arbejdsmiljøer til gavn for både ansatte og studerende på IGN.

Udvalgets mål er at:

  • skabe opmærksomhed på og starte en samtale omkring køns- og diversitetsproblematikker på IGN.
  • lave mindre undersøgelser omkring ligestillings-og diversitetsforhold på instituttet.
  • rådgive ledelsen om at skabe en mere retfærdig, bæredygtig og inkluderende arbejdsplads med de dertil hørende organisatoriske infrastrukturer.

​Diversitetsudvalget ønsker at sætte fokus på spørgsmål omkring diversitet, køn og lige muligheder for alle. Dette gøres ved at indsamle data om de eksisterende strukturer på vores institut og undersøge, hvordan de bliver til; hente inspiration fra andre organisationer; give plads til initiativer, der kan skabe opmærksomhed og forandring samt tilskynde og udvikle bæredygtige mål for en fremtid, hvor diversitet og inklusion bidrager positivt til vores arbejdskultur og organisation.

Gennem indsamling af viden og data og ved at dele historier om de bærende strukturerer på vores institut i forhold til køn og diversitet, vil vi især have fokus på at afdække følgende emner:

  • ​ansættelse, fastholdelse, forfremmelse og anerkendelse af videnskabeligt personale og undervisere
  • lige karriere- og udviklingsmuligheder for alle ansatte på instituttet
  • magtstrukturer og arbejdskultur
  • bæredygtige og inkluderende organisationsformer

Det er vores overbevisning, at en arbejdskultur, der fremmer diversitet og inklusion, er til gavn for alle – og den kan opnås ved, at vi går forrest ’sammen’.

Medlemmer

Diversitetsudvalget består af (fra sofaen nederst til vestre): Natalie Gulsrud, Nina Søager, Henriette Steiner, Lone Søderkvist Kristensen, Mona Chor Bjørn, Anette Bill-Jessen, Richard Hare og Christine Benna Skytt-Larsen. Foto Live Løvetand. Pernille Ohrt van Eeckhout er også en del af udvalget. 

Diversitetsudvalget består af ni medlemmer, som er ansat i forskellige forsknings-, undervisnings- eller administrative stillinger på instituttet. Udvalgets medlemmer repræsenterer instituttets fem sektioner samt sekretariatet og arbejder kollektivt for dermed at udnytte vores forskellige viden, kompetencer og erfaringer.

​Christine Benna Skytt-Larsen (Adjunkt, Geografi)
Anette Bill-Jessen (Kommunikationsmedarbejder, Sekretariatet)
Mona Chor Bjørn (Adjunkt, Skov, Natur and Biomasse)
Natalie Gulsrud (Lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning)
Richard Hare (Underviser, Landskabsarkitektur og Planlægning))
Pernille Ohrt van Eeckhout (Studieleder, Skovskolen)
Henriette Steiner (Lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning)
Nicole R. Posth (Adjunkt Geologi) har taget over for Nina Søager (Adjunkt, Geologi)
Lone Søderkvist Kristensen (Lektor, Landskabsarkitektur og Planlægning)