Organisation

IGN er en del af SCIENCE - Det Natur og Biovidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. SCIENCE er Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

Instituttet har knap 400 ansatte, 150 Ph.d.-studerende og 2.000 studerende og en årlige omsætning på 285 mio. kr.

Vi er organiseret i fire sektioner, et sekretariat samt Skovskolen. Forskningen varetages af 21 forskningsgrupper fordelt på de fire sektioner.

Ledelsen varetages af institutleder Claus Beier, en viceinstitutleder for henholdsvis forskning og undervisning, fire sektionsledere, en administrationschef samt af forstanderen på Skovskolen.

IGN deltager i forskellige centersamarbejder, og instituttet er vært for tre.