16: Afprøvning af gødning til træplantninger

Involverede partnere
DTF, Odense Kommune 

Projektforankring Skov & Landskab
Forsker Oliver Bühler

Projektstatus
Projektet opstartet forår 2012

Grundlag for projekt

Et indledende projekt under PartnerLandskab har samlet gødningsrelaterde erfaringer og anbefalinger fra ind- og udland. Resultaterne er samlet i en arbejdsrapport som kan downloades på siden; 09: Gødning og gødningsplaner for træer. En af konklusionerne af arbejdet er, at der både internationalt og nationalt mangler dokumentation for effekten af gødning af træplantninger.

Desuden viser et tiltagende datamateriale at bytræer oplever mangel på næringsstoffer. Stoffer der findes i jorden i rigelig mængde, men på grund af høje pH-værdier ikke kan optages af planten – dette gælder især mikornæringsstoffer som mangan, men for eksempel også fosfor. Her er det interessant at der findes gødningstyper på markedet hvori der indgår nitrifikationshæmmere. Dette skulle bevirke en lokal sænkning af pH omkring finrødderne og dermed forbedre planternes mulighed for at optage næringsstofferne.

Projektets formål

Projektets formål er derfor at undersøge om og i givet fald i hvor høj grad, gødning af træer i etableringsfasen bidrager til træers næringsstofforsyning, vitalitet og tilvækst.

Projektet skal desuden afdække, om der er målbare forskelle i de ovennævnte parametre ved tilførsel af en standard mineralgødning og en gødning tilsat nitrifikationshæmmer.

Forventet afrapportering

Projektet afrapporteres som en kommenteret forsøgsrapport med resultater fra de to testplantninger, samt evt. ét eller to Videnblade der i let tilgængelig form formidler resultater og perspektiver afdækket i projektet.

Afholdte aktiviteter

30. april 2012: Opstartsmøde hos Odense Kommune hvor projektets konkrete aktiviteter blev drøftet. Efterfølgende er der udpeget to plantninger; Odense: Örebro-lind på MP Allerupsvej i Tietgen-byen. København: Avnbøg på Carl Jacobsensvej. Begge plantninger gødes primo maj med en af følgende gødningstyper;

  • NovaTec Classic 12-8-16+3 (tyske angivelser), gødning med nitrifikationshæmmer.
  • Agromaster 12-5-19+4 (tyske angivelser)delvist coated mineralgødning, virker i 2-3 måneder.
  • Blaukorn Classic 12-8-16+3 (tyske angivelser) klassisk hurtigtvirkende mineralgødning.

8. maj 2012: Gødning af beplantning på Carl Jacobsensvej, København

10. maj 2012: Gødning af beplantning på MP Allerupsvej, Odense