18: Digitalisering/visualisering indenfor landskabsarkitekturen

Involverede partnere
Danske Planteskoler, Birkholm Planteskole, DANSKE ARK/PLR, Danske Anlægsgartnere, ArgroTECH deltager i projektet

Projektforankring Skov & Landskab
Seniorkonsulent Jan Støvring 

Projektstatus
Projektet opstartet sommer 2013 

Grundlag for projekt

3D-projektering er de seneste 10 år blevet udbredt indenfor bygningsarkitekturen. Således er alle større byggerier i dag projektering som 3D-model, men teknologi og system er stadig under udvikling. Konceptet kaldes BIM (Bygnings Informations Modellering) og sigter på at skabe en bedre sammenhæng i gennem et projektforløb fra start til aflevering af færdigt byggeri. Indenfor planlægning og landskabsarkitektur har vi brug for et tilsvarende koncept. Det er ved tidligere lejligheder blevet introduceret som LIM (Landskab Informations Modellering).

Indtil nu har CAD for mange været en 2D-tegnemaskine. Men med 3D objektbaseret modellering opstår nye muligheder. Planter er i den forbindelse et objekt, der med forskellige attributter tilknyttet kan der laves link til allerede udførte projekter, eksisterende planteplaner mm. Eller dynamikken og plantevæksten kan blive til rumlige modeller til brug for præsentation eller til brug i computerprogrammer der simulerer vindforhold.

Formål

Projektet omhandler udvikling af ét eller flere objekter med efterfølgende afprøvning og udvikling af platform for videre udvikling. Projektet her er lagt an med fokus på arbejdet med planter, men det er muligt at brede emnet ud.

Projektet kan indeholde følgende konkrete aktiviteter;

  • Screening af eksisterede produkter/systemer på markedet i Danmark og internationalt indenfor visualisering/digital modellering
  • Undersøgelse/møde med repræsentanter for hhv. planteskoler og landskabsarkitekter med det formål at afklare aktuelle udfordringer og fremtidige behov indenfor emnet
  • Afklaring af oplysninger som kunne være nyttige i bestæbelserne på at opbygge ’intelligente objekter’ til brug for landskabsarkitekten
  • Opbygning af et ’bibliotek’ med gennemarbejdede grunddele, fx referencer så som fotos af planter/plantemiljøer, oplysninger om vækstudvikling, planteplaner til inspiration og 3D-modeller af planter. Projektet tester metoden ved én plante/objekt

Forventet afrapportering

Projektet udvikler og tester objekter og database for deling mellem tegnestuer og producenter indenfor landskabsarkitekturen. Afrapporteringsform aftales nærmere ved første projektmøde. 

Aktiviteter

Den 23. maj blev der holdt møde mellem Danske ARK, Danske Planteskoler, ArgroTECH og KU. Download notat fra mødet (pdf) eller læs kortfattet beskrivelse af projektidé (pdf) lavet på baggrund af mødet.  

Første projektmøde afholdes d. 9. september 2013 kl. 13-15.30 på KU 

Den 23. oktober 2013 møde hos Cuneco/Bips om CCS-systemet og muligheden for koordinering med digital information om træer. PLR og KU deltog i mødet samt repræsentanter for tegnestuer og software virksomheden LAND.

Den 31. Oktober 2013 projektgruppemøde. Beslutning om aktiviteter og fremdrift i projektet. Gennemgang af første udkast til nyttig information om udvalgte træer til implementering i projektet.

Den 16. december 2013 holdte Cuneco og KU koordineringsmøde.

Pt. er projektmaterialet ved at blive sammenfattet til afprøvning/vurdering hos udvalgte landskabsarkitekt-tegnestuer.