08: Etablerings- og opbygningsbeskæring af træer

Involverede partnere
PLR, DP, Odense Kommune, DSL, DTF, FDK, (PKP)

Projektforankring Skov & Landskab
Seniorrådgiver Palle Kristoffersen

Projektstatus
Projekt opstartet oktober 2010

Træ nr. 26. Foto: Palle Christoffersen
Træ nr. 26 på N. P. Allerups Allé, hhv før og efter opbygningsbeskæring. Princippet for beskæring at dette træ er; Beskæring af alle sidegrene over første udadvendte sideskud, samt regulering af afstand mellem grene. Beskæringen er én af fire forskellige beskæringsmetoder der afprøves i projektet.

Grundlag for projekt

Træer i bysammenhæng kan sjældent klare sig uden en eller anden form for beskæring. For eksempel skal mange vejtræer før eller senere stammes op, for at undgå at de vokser ind i det krævede fritrumsprofil over kørebaner. Hvis ikke opstamningen forberedes, kan den efterlade store snitflader med reduceret vandtransport og infektion af vednedbrydende svampe til følge. En beskæring af sidegrene har her vist sig at kunne begrænse deres tykkelsesvækst og dermed arealet af snitfladen.

Projektets formål

Undersøgelsens formål er at belyse hvordan forskellige former for beskæring påvirker æstetik, kronearkitektur, skud- og stammevækst (inkl. stammens afsmalning). Undersøgelsen munder ud i en best-practice vejledning omkring beskæring af nyetablerede træer.

Forventet afrapportering

Resultater formidles via Videnblade, artikler i fagtidsskrifter, foredrag på bl.a. bytræseminaret og forelæsning til studerende. Hvis datagrundlaget giver mulighed herfor også videnskabelig formidling i internationale tidsskrifter.

Afholdte aktiviteter

På et opstartsmøde d. 5. okt. 2010 på Skov & Landskab blev udkastet til projektformål og indhold diskuteret i projektgruppen. Det blev besluttet at følge udkastet til arbejdsplanen som kan downloades fra hjemmesiden her. På mødet deltog Joel Klerk (DPF), Mads Christian Skov (DSL), Carsten Visler (DTF), Helle Kornbo(PLR), Peter Worm (Odense Kommune), samt Palle Kristoffersen og Oliver Bühler.

Primo november 2010 er der foretaget beskæring efter flere forskellige gængse teknikker i forbindelse med etableringen af vejplantning med Tilia platophyllos, 'Rubra', Storbladet lind, N.P. Allerups Allé, Odense Kommune. Træerne er plantet i vinteren-foråret 2009. Størrelse 18-20.

Februar 2011: Måling af udvalgte træsorter i Bytræarboretet

17. marts 2011: Palle Kristoffersen er hos Tønder Kirkegårde for at beskære Tilia platophyllos, 'Ørebro' ved samme metoder som anvendt på N.P. Allerups Allé i Odense Kommune.

Kommende aktiviteter

Træernes vækst måles de følgende tre vækstsæsoner, hvorefter projektets resultater formidles til en bredere kreds.