09: Gødning og gødningsplaner for træer

Involverede partnere
DSL, DAG, FDK, DP, DTF 

Projektforankring Skov & Landskab
Forsker Oliver Bühler

Projektstatus
Projektet afsluttet

Materiale til fri afbenyttelse ved kildeangivelse

Slutrapport (arbejdspapir)

Uddrag af rapporten findes på hjemmesiden www.godvækstjord.dk/ Gødning af træplantninger.

Grundlag for projekt

Forsyningen med næringsstoffer er et altafgørende element i den landbrugsmæssige og gartneriske produktion af afgrøder. Store konsekvenser i forhold til udbytte, kvalitet og miljøpåvirkning har været medvirkende til at der gennem tiden er opbygget en stor ekspertise omkring behov og tilførsel af plantenæringsstoffer.

Er der til gengæld tale om anlæg og pleje af grønne områder, har disse aspekter været tydeligt underordnet, og der er derfor et behov for at opgradere aktørernes kompetencer – især i forhold til plantninger med træer og buske.

Projektets formål

Projektets formål kan være at forsyne sektoren med;

 • En generel beskrivelse af gødningstyper og – metoder med fokus på grønne områder i byen og især træer og buske
 • En oversigt over muligheder for at vurdere gødningsbehovet, herunder
  • jordanalyser
  • planteanalyser
  • symptomerkendelse
 • En beskrivelse af faktorer med indflydelse på gødningsresultatet, heriblandt
  • forskellige beplantningstyper
  • jordens fysiske og kemiske egenskaber
  • tidspunkt
  • klima
 • Gødningsanbefalinger til ’standardsituationer’

Med udgangspunkt i ovennævnte kan projektet indeholde udvikling af værktøj i form af beregningshjælp for gødningsbehov. Download en gødningsvejledning fra USA som eksempel på mulig formidling af projektgruppens arbejde.

Forventet afrapportering

Resultater formidles via Skov & Landskabs Videntjeneste med 2-3 videnblade, via PartnerLandskabs hjemmeside med beskrivelse og regneark til brug for udregning af gødningsbehov, samt artikler til fagpressen og forelæsninger for studerende.

Afholdte aktiviteter

På et opstartsmøde d. 5. okt. 2010 på Skov & Landskab blev udkastet til projektformål og indhold diskuteret i projektgruppen. Det blev besluttet at følge udkastet til arbejdsplanen som kan downloades fra hjemmesiden her. På mødet deltog Joel Klerk (DPF), Mads Christian Skov (DSL) og Jørn Skov, Tønder Kirkegårde (FDK), Tage Kansager (DTF) samt Palle Kristoffersen og Oliver Bühler.

Maj 2011: Oliver Bühler arbejder pt. med sammenstilling og præsentation af forskellige modeller for vurdering og beregning af gødningsbehov.

Nov/dec 2011: Arbejdspapiret færdigredigeret.

Marts 2012: Arbejdspapir tilgængelig på hjemmesiden. Uddrag af arbejdet formidlet via www.godvækstjord.dk/Gødningaf træplantninger.