03 Græsklipperobotter –
muligheder og behov, nu og i fremtiden

Involverede partnere
DGU, DAG, FDK, (KPN)

Projektforankring Skov & Landskab
Seniorforsker Anne Mette Dahl Jensen

Projektstatus
Projektet afsluttet

Græsklippeobotter
Projektet tester denne sommer klipperobotter på Gladsaxe og Vejle Kirkegårde samt Roskilde Golfklub. Billederne er begge fra Gladsaxe Kirkegård. Til venstre en Parcmow fra Belrobotics (Beck import), til højre en maskine fra Husqvarna. Sammen med flere maskiner fra OmTech Elektro tester det grønne personale maskinerne mht. klippekvalitet, støj og energiforbrug mm.

Materiale til fri benyttelse mod kildeangivelse

Download Videnbladene: 5.6-46: Græsklipperobotter på kirkegården og 5.6-47: Græsklipperobotter på golfbaner, marts 2011.

Download artiklen: Driftsikre robotter der klipper godt, Grønt Miljø 2011/3

Download artiklen: Robotter til pleje af græsarealer - er det fremtiden på golfbanerne? (Greenkeeperen 4/2010).

Download artiklen: Græsklipperobotter - kan vi bruge dem på golfbanen. (Greenkeeperen 3/2010).

Den 2. november 2010 afholdte Skov & Landskab en temadag om græsklipperobotter, hvor resultaterne blev lagt frem til videre debat blandt de fremmødte. Mere end 50 fagfolk indenfor det grønne deltog. Download præsentationerne fra dagen:

Introduktion - PartnerLandskab v. Anne Mette Dahl Jensen, S&L
Græsklipning - hvorfor og hvordan? v. Henrik Agerskov Romme, Prodana
Traditionel græsklipning - typer af klippere fordele og ulemper, Lars Rævsager, Prodana
Robotklippere - hvad findes der på markedet, og hvad kan det bruges til? v. Anne Mette Dahl Jensen, S&L
Afprøvning af robotklipper på en golfbane v. Hans Henrik Hagelund, Roskilde Golfklub
Afprøvning af robotklipper på Vejle Kirkegård v. Jens Zorn Thorsen
Afprøvning af robotklipper på Gladsaxe Kirkegård v. Lars Vallentin
'Myren' - en robot med klippefunktion v. Bent Hindrup Andersen, Arhus Universitet

Grundlag for projekt

I forbindelse med en løbende faglig udvikling indenfor den grønne sektor, er det altid relevant at se på sammenhængen mellem udbuddet af maskiner/maskinelt til anlæg og pleje i relation til aktuelle problemstillinger.

Der findes i dag en mængde græsklipperobotter på markedet, men de henvender sig primært til private. Langt de fleste græsarealer i Danmark er offentlige, eller halvoffentlige og det er derfor interessant at undersøge om der blandt de nuværende robotter findes modeller der kan benyttes til pleje af græs på f.eks. golfbaner, kirkegårde, parker og boligforeninger. Nogle af de spørgsmål som projektet vil forsøge at besvare er følgende;

 • Hvad er brugernes behov?
 • Hvad skal robotterne kunne?
 • Kan de opfylde vores kvalitetskrav?
 • Kan de reducere mandetimer brugt til klipning?
 • Får vi frigivet ressourcer ved brug af robotter?
 • Kan der spares energi i forhold til traditionel klipning eller buskrydning?
 • Hvordan ser fremtidens robot ud?
 • Forårsager robotterne skade på forhindringer – f.eks. træer?

Projektets formål

Formålet er at afprøve maskiner til anlæg og pleje med fokus på f.eks. driftøkonomi, miljøbelastning, effektivitet, kvalitet, ergonomi mm.

Det konkrete projekt omhandler en afsøgning af muligheder, samt afprøvning af græsklipperobotter med det formål at kortlægge potentialet i forhold til pleje af større græsarealer.

Forventet afrapportering

Projektet forventes afrapporteret som en forsøgsrapport på baggrund af de udførte demo-forsøg, med angivelse af konklusioner, samt evt. anbefaling om yderligere undersøgelser.

Øvrigt output i form af artikler, Videnblade og rapporter vil henvende sig direkte til brugerne og producenterne. Der vil formentlig blive produceret en serie Videnblade samt artikler i fagrelevante tidsskrifter. Projektet er allerede kort præsenteret i greenkeeperbladet.

Projektforløb
 1. Projekt formulering – i detaljer
 2. Kontakte producenter for lån af demomodeller
 3. Afprøvning på forskellige arealtyper
 4. Workshop ”robotter til grønne arealer”
 5. Output – Videnblade og artikler

Afholdte aktiviteter i projektet

Den 19.november 2009 blev der afholdt opstartsmøde hos Skov & Landskab. På mødet blev projektdeltagerne enige om at projektet skal se på mulighederne for at anvende robotklippere til pleje større græsarealer, som f.eks. parker, bold- og golfbaner.

Seneste møde blev afholdt d. 23. februar 2010 hos Skov & Landskab. I øjeblikket foregår en dialog med relevante maskinproducenter om afprøvning af robotklippere med henblik på at foretage test i vækstsæsonen 2010.
Der er etableret kontakt med tre producenter/leverandører med henblik på udlån af klipperobotter til demonstrationsforsøg og erfaringsudveksling. De tre leverandører deltog i seneste projektmøde og har tilbudt deres hjælp til opsætning af maskinerne.

April 2010: Arealtyper som robotterne skal afprøves på er nu udvalgt og 3. maj er der igangsat forsøg på Gladsaxe Kirkegård. Efter en afprøvningsperieode, skal maskinen videre til Roskilde golfklub og Vejle Kirkegård. Der er i alt tre-fire forskellige modeller i gang på de tre afprøvningssteder. Det grønne personale på stedet kontrollerer dagligt støj, energiforbrug og klippekvalitet.
Maj-aug: Testperiode hvor erfaringer registreres og opsamles af eksperter og brugerne. Registreringsbeskrivelser indeholder bl.a. elementer om; klippekvalitet, økonomi og energiforbrug.

Som afslutning på projektet afholdes en workshop efteråret 2010. På workshoppen forsøger vi at samle brugere, producenter og forskere over emnet; ”robotter til grønne arealer”
På temadagen skal resultaterne fra afprøvningen på de forskellige arealtyper præsenteres. Desuden skal udvalgte producenter vise, hvad der er af muligheder og forskere fra bl.a. Århus Universitet kommer med input til fremtiden robotter i forhold til igangværende forskning.