17: Grønne udviklingsplaner

Involverede partnere
FDK, LM, DGU, (DANSKE ARK/PLR)  

Projektforankring Skov & Landskab
Adjunkt Christian Kjøller.

Projektstatus
Projektet afsluttet forår 2015

Grundlag for projekt

Ved drift og pleje af grønne områder er plejeindsatsen ofte beskrevet i en plejeplan, der på praktisk vis angiver hvorledes området skal plejes med det formål at fastholde en bestemt karakter og funktionalitet. Til dette arbejde findes en del praktiske værktøjer, f.eks. ’Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder’ (Skov & Landskab 1998) og ’Driftsstyring af kirkegårde’ (Skov & Landskab 2010). Flere kommuner har desuden udviklet deres eget system til styring af drift og udvikling. 

Beskrivelsesværktøjerne fokuserer ofte på pleje af det bestående, mens reel udvikling, omlægning af pleje til anden indsats og revurdering af funktion og den dertil knyttede plejeindsats viser sig svært at håndtere.

Formål

Formålet med projektet er at definere formål, indhold og enkelte elementer i en grøn udviklingsplan, samt give eksempler på dens praktiske anvendelse i den daglige styring.

Igennem faglige diskussioner og høringsrunder, herunder gennemgang af eksisterende udviklingsplaner og erfaringer med disse udvikles et robust paradigme for en udviklingsplan og dens anvendelse.

Afrapportering

Projektet har etableret hjemmeside med materiale målrettet kirkegårds-miljøet, se: www.kirkegaardsudvikling.dk

Projektet har udarbejdet materiale til en folder henvendt til golf-miljøet, se mere på DGU's hjemmeside (Banepleje & Anlæg) hvor du kan downlowde brochure og paradigme som hjælp til opstart på arbejdet med udviklingsplanen.  

Afholdte aktiviteter

I forbindelse med PartnerLandskabs møde d. 18. juni 2012 blev der afholdt et opstartsmøde for projektets tilrettelæggelse blev vendt.

På PartnerLandskabs møde december 2012 blev projektgruppen suppleret med Ionee Skovgaard fra boligforeningen 3B

10. okt. 2013: Projektmøde på KU hvor projektets formål blev diskuteret og fastlagt. Download præsentation fra dagen

27. januar 2014: Projektmøde på KU. Download mødenotat                            

19. marts 2014: Anne Mette Dahl fremlægger plan for projektet på den årlige Kirkegårdskonference.

4. december 2014: Projektmøde på KU. Download mødeoplæg og notat fra mødet

25. februar 2015: Projektmøde

19. juni-1. august 2015: Første udkast til folder og hjemmeside til høring i kirkegårdsmiljøet

10. august 2015: Projektmøde