10: Optimering af befæstelser

Involverede partnere
PLR, DAG

Projektforankring Skov & Landskab
Lektor Torben Dam og Seniorkonsulent Jan Støvring

Projektstatus
Projektet afsluttet 2014

Afskalninger af fliser
Projektet undersøger årsager og sammenhæng mellem konstruktion, skader og brug ved to cases. Her afskalninger, april 2011 på Weidekampsgade, København S

Grundlag for projekt 

Sporkøring, forskydning af fuger og afskalning af fliser kan skyldes underdimensionering, utilstrækkelig komprimering eller opblødning af bærelag. Projektet omfatter dokumentation af typisk forekommende problemer, eksemplificerede ved opmåling og dokumentation af problemets omfang og vurdering af mulige årsager i forbindelse med aktuelle projekter.

Faglige traditioner og kendte arbejdsrutiner sættes under pres når nye materialer og teknikker introduceres i et stadigt hurtigere tempo. Det øger behovet for en løbende opdatering af viden og praksiserfaringer i relation til gængse normer. 

Projektets formål  

Projektet vil omtale følgende problemstillinger i forbindelse med befæstelsesarbejder:

  • Fugens betydning for belægnings holdbarhed i forskellige situationer. 
  • Forbandtes betydning for belægnings holdbarhed, her under belysning af de beslutningsprocesser der fører til fastlæggelse af forbandt og valg af fuge fra idé til færdigt anlæg. 
  • Rugheden af flisens underside og sidestøtte og dens betydning for belægnings holdbarhed. 
  • Vand i gennem fugen og i konstruktionen. 
  • Relation til trafikbelastning og vedligehold.

Projektet omfatter opmåling og dokumentation af problemer med befæstelsen i relation til en eller flere af ovenstående faglige emner for tre cases. For hver af de tre cases, indhentes projektmateriale og problemstillingen dokumenteres på stedet. Desuden indsamles i videst muligt omfang oplysninger om drift, brug og løbende vedligehold. Det er hensigten at materialet sidenhen kan danne et grundlag for et større projekt.

Afholdte aktiviteter

Opstartsmøde afholdt december 2010.

April: Besigtigelse af projekt med problemerne; sporkøring og fugeforskydning. Plan for dokumentation af problemets omfang udarbejdet.

Maj: Opmåling og dokumentation, Nytøjhusgrunden og Rødovre Rådhus