12: Entydig beskrivelse af solitærtræer

Involverede partnere
DP, Kortegaard, Birkholm

Projektforankring Skov & Landskab
Seniorrådgiver Palle Kristoffersen

Projektstatus
Projektet afsluttet juli 2012

Materiale til fri afbenyttelse mod kildeangivelse

Kvalitetsstandard for planteskoletræer udviklet af projektgruppen i PartnerLandskab

Grundlag for projekt

Det nuværende plantestandard definerer produktgruppen træer i brede og almene vendinger og dækker over et bredt spektrum af træer til flere typer af anvendelser. I et tidligere PartnerLandskab projekt ” Kontollerbare beskrivelser af planteskoletræer” lykkedes det ud fra en systematisk tilgang at få beskrevet produktgruppen entydigt til brug for produktion, beskrivelse og kontrol af højstammede træer til by- og vejformål.

Det er med dette projekt ønsket, med samme metodiske tilgang som i det tidligere PartnerLandskab projekt, at se nærmere på produktgruppen ”Solitærtræer” uden at denne endnu er defineret nærmere.

Formål

Formålet er at beskrive solitærtræer og herunder definere kvalitetsdefinerende parametre, herunder i hvilken grad disse kan styres i produktionen, beskrives og kontrolleres.

Ved arbejdet tages der udgangspunkt i hvordan soltærtræer adskilles fra ”Højstammede træer til by- og vejformål” og andre tilgrænsende produktgrupper.

Forventet afrapportering

Projektet afrapporteres som et fagligt notat, og efter aftale som artikel og videnblad.

Afholdte aktiviteter

Den 7.april 2011: blev der afholdt opstartsmøde. Projektets rammer og fokus fastlagt.

feb-maj 2012: måling af stambuske og solitærtræer på tre planteskoler med henblik på at bestemme de kvalitetsdefinerende parametre. De tre planteskoler; Birkholm Planteskole, P. Kortegaards Planteskole og Joel Klerk Planteskole.

Oplæg til konklusioner præsenteret på PL-møde d. 18. juni 2012.

Projektet afsluttet juli 2012.