14: Tilfredsstillende vækst

Involverede partnere
Danske Planteskoler, Kortegaards Planteskole, DANSKE ARK/PLR, Kommunale- Park og Naturforvaltere, DAG, Birkholm Planteskole

Projektforankring Skov & Landskab
Adjunkt Oliver Bühler.

Projektstatus
Projektet er afsluttet forår 2016 

Grundlag for projekt

Når et plantearbejde afleveres til bygherre, eller senest ved 1 års gennemgang af en beplantning, kræves det ifølge udbudsmaterialet, at planterne skal være i tilfredsstillende vækst. Døde planter, og planter som mistrives skal udskiftes. – Det er normalt en ganske simpel øvelse som i langt de fleste tilfælde ikke giver anledning til konflikter mellem planteskole, anlægsgartner og bygherre. Dog er der hvert år nogle projekter som, af forskellige årsager, ’rammer skævt’ så kravet om ’tilfredsstillende vækst’ ikke opfyldes fuldt ud og begrebet bliver derfor et diskussionsemne.

Hvad er ’tilfredsstillende vækst’ egentlig for en størrelse? og hvornår er en plante så meget i misvækst at den med rette kan kræves udskiftet? Hvad kan årsagerne være og hvem har ansvaret?

Formål

Målet med projektet er at skabe rum for en tværfaglig diskussion, som kan munde ud i nogle ’guidelines’ og ’ værktøjer’ som kan højne fagligheden når det færdige projekt skal overdrages til bygherren.

Diskussionen kan tage udgangspunkt i de deltagendes egne oplevelser for, til en start, at kortlægge problemets omfang. Det primære mål med projektet er forebyggelse af problemerne i alle faser af processen, herunder planlægning, udvælgelse, udførelse og pasning/pleje.

Afrapportering

Projektet er afrapporteret som to videnblade og en artikel i Grønt Miljø.

Afholdte aktiviteter

  • Projektmøde oktober 2015
  • 29. sep. 2015: Status på projektet ved fælles PartnerLandskab-møde d. 29. sep. ved Furesø Golfklub v. Oliver Bühler og Jan Støvring. Se præsentationen.
  • 21. marts 2015: Opmåling af udvalgte plantninger v. KU
  • 3. marts 2015: Projektmøde afholdt hos KU. 
  • 15. december 2014: Projektmøde hos KU. Se mødereferat.