22: Rodvenlig bærelag der fungerer


Involverede partnere
P Kortegaards Planteskole, DanskeARK, DAG, Park- og Naturforvalterne, Dansk Træplejeforening

Forankring
Lektor Oliver Bühler, lektor Torben Dam, seniorkonsulent Jan Støvring

Projektstatus
Projektet er opstartet forår 2017 og forventes afsluttet sommer 2019

Baggrund

Gartnermacadam er et af de ’rodvenlige bærelag’ der kan vælges, når der skal plantes træer i befæstede arealer. Grundet den normalt ikke særlig præcise beskrivelse, den ind i mellem dårlige udførelse og en ikke særlig nem kontrol af den anlagte gartnermacadam, går det af og til galt med den gode intention om at få træer til at gro og udvikle sig i belagte områder. En af de ting der kan gå galt er beregningen og kontrollen af muldmængden i forhold hulrumsvolumen. Hvis hulrummene mellem stenene er fuldstændig muldfyldt op, vil der mangle ilt til at omsætte de organiske dele i mulden.

Formål

Med projektet ønskes det at indsamle praktiske erfaringer og gode eksempler på produkt- og udførelsesbeskrivelser med det formål at styrke den praktiske anvendelse af rodvenlige bærelag og kvaliteten af de færdigkonstruktion.

Afholdte aktiviteter

27. feb 2017: Opstartsmøde i projektgruppen.

Maj 2016: Indsamling af eksempler på arbejdsbeskrivelser mm der beskriver dels materialer, dels udførelse. 

Juni 2016: Arbejdet med rodvenlig bærelag ved to anlægsarbejder er fuldt. Der gennemført en række test med henblik på at at udvikle en metode til kontrol af kvaliteteten af den færdige konstruktion. 

Kommende aktiviteter

Erfaringer fra anlægsprojekterne og de udførte tests formidles til de involverede i projektet forud for et projektmøde der forventes afholdt i forår 2019.

På projektmødet afklares hvilke yderligere aktiviteter der bør indgå i projektet.

Projektet forventes afsluttet sommer 2019.