24: Græskanter langs stier


Partnere
FDK, FAKK, LM, DanskeArk

Projektforankring
Seniorkonsulet Jan Luxhøj Støvring

Projektstatus
Projektet forventes opstartet primo 2017, forventes afsluttet forår 2019

Baggrund

Kanten mellem græs og grus er en æstetisk, funktionel og driftøkonomisk udfordring. På Danske kirkegårde såvel som i mange parkanlæg. På flere kirkegårde er der gennem mange år eksperimenteret med anvendelse af en særlig græsblanding bestående af sorter uden udløbere, udsået i en zone på ca. 1m langs grusstier. Dette skulle sine steder lette driften med kantskæring og renholdelse af stier.

Formål

Hensigten med projektet er at undersøge og kortlægge udfordringen med græskanter langs grusstier, dels indsamle hidtidige erfaringer med anvendelse af ’langsomt voksende’ græsblandinger.

Afholdte aktiviteter

  • Maj 2017: Der er truffet aftale med syv kirkegårde om egen registrereing af tilstand, drift og erfaringer med brug af kantgræs i vækstsæsonen 2017.

Kommende aktiviteter

  • Efter afsluttet vækstsæson sammenfattes erfaringerne fra kirkegårdene og afrapporteres til projektdeltagere.